Město očima nezávislého člověka

A bude se jezdit na Malorku

02.07.2012 16:50

Na návrh vedoucího Odboru kultury a cestovního ruchu, rada města rozhodla o uzavření Dohody o kulturní spolupráci mezi zámkem Brandýs nad Labem a Klášterem na Miramaru na Malorce.

Tato dohoda vychází z partnerství mezi Brandýsem nad Labem – Staré Boleslavi a městem Valldemossa Mallorca a jedná se o kulturní spolupráci s muzeem Ludvíka Salvátora na Miramaru.

Smlouva oficiálně zakotvuje stávající a dlouhodobý vztah spolupráce mezi správou brandýského zámku a správou muzea Ludvíka Salvátora na Miramaru. Tato spolupráce je zaměřena především na výměnu badatelských poznatků, informací a na vzájemnou propagaci i v oblasti cestovního ruchu. Letitým spolupracovníkem v této informační výměně je Jiří Hyka, provozovatel vlastních internetových stránek Ludvíka Salvátora.

Návrh na uzavření smlouvy podala malorská strana a rada města všemi šesti přítomnými hlasy rozhodla, že smlouva bude podepsána. Tolik ze zápisu z jednání rady města.

Lze předpokládat, že v rámci této smlouvy a partnerství mezi oběma městy, budou v radě města odhlasovány služební cesty jak odboru kultury a cestovního ruchu, tak i dalších vybraných představitelů města. Po celou dobu trvání tohoto volebního období se podobný zápis z jednání rady města objevil poprvé, dosud se ani v radě, ale ani na zastupitelstvu o partnerství mezi oběma městy a nyní i mezi zámkem a muzeem na Miramaru, vůbec nehovořilo.

Jsem však skálopevně přesvědčen, že služební cesty v rámci partnerství mezi městy a zámkem a muzeem na Miramaru, se konat budou. Půjde jen o to, zdali se objeví i v zápisech z jednání rady města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.