Město očima nezávislého člověka

A další milióny na úkor příštího zastupitelstva

26.09.2014 11:40

Naprosto totožný scénář, jako u schválení dotace, ovšem s většinovou podporou rozpočtu města na Spolkový dům, platil v podání této současné rady města i u rekonstrukce ulic Tyršova a Výletní.

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy schválila městu poskytnutí dotace až do výše 20 miliónů korun na rekonstrukci zmiňovaných ulic, k čemuž je potřeba mít podepsánu smlouvu, jako tomu bylo i u projektu Spolkový dům. Koalice na veřejném zasedání též schválila dne 18. 9. dalších 30.157.858,48 Kč, nutných k získání dotace, jako spolufinancování akce. Tato částka tak plně odpovídá nutnému příspěvku z rozpočtu města.

Především rekonstrukce Tyršovy ulice vzbudila u některých občanů města nelibost, protože se jedná o ulici, na níž rekonstrukce v tuto dobu není nezbytná, ale ani Výletní ulice není v tak špatném stavu, jako tomu je u mnoha jiných ulic města.

Sečteme-li obě částky na rekonstrukci dvou ulic a Spolkového domu, dostaneme se k částce převyšující 60 miliónů korun. Vezmeme-li v potaz, že rada města po celé toto volební období měla k dispozici na jeden rok na investice právě něco kolem této částky, protože více volných prostředků město nemá, ty ostatní finance tvoří povinné mandatorní výdaje, je zřejmé, že příští zastupitelstvo a rada města včetně jeho vedení, příliš prostředků na nutné investice do infrastruktury města mít nebude. Všechny volné prostředky totiž tato rada města již dopředu utratila.

A co vy, vážení čtenáři Brandýských novin, ještě byste tuto současnou koalici volili?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.