Město očima nezávislého člověka

A jsem opět ve válce s městem

20.02.2012 15:29

Od roku 1999, kdy jsem začal publikovat v regionu, jsem se zabýval zjišťováním, odkrýváním a zveřejňováním všelijakých svinstev v podání měst, kde jsem působil.

Samozřejmě jsem se dostal, a já s tím i počítal, do konfliktu s vedením těchto měst. 

V běhu času jsem čelil trestním oznámení, zatčením či výslechům v Bartolomějské. Na rozdíl od let sedmdesátých, jsem nebyl v čísle popisném 4, ale 6. Jinak styl práce vyšetřovatelů současných od těch estébáckých se nelišil vůbec v ničem. 

Dostal jsem se do konfliktu jak nejprve s Brandýsem, to za starostování D. Procházky, poté s Neratovicemi, za starostování Lida, ale i s Čelákovicemi, když byl starostou nejprve Šalda, poté i Klicpera.

Je naprosto zřejmé, že tyto války s novináři, kteří mají své informace podloženy, nemohou města nikdy vyhrát. Válku nevyhrál Brandýs, nevyhrály ji ani Neratovice, ale ani Čelákovice.

Když v roce 2010 vyhráli volby v Čelákovicích noví lidé a obsadili radnici, domníval jsem se, v rámci mé úzké spolupráce s nimi v době jejich opozičního působení, že se styl jejich práce a hlavně informovanosti veřejnosti změní. Tak, jak to v předvolebních materiálech slibovali.

Nestalo se tak. Snad je radnice v Čelákovicích infikována jakýmsi neznámým, ale za to velmi nebezpečným virem, který okamžitě napadne každého, kdo tam ve volené funkci působí. Virus zapůsobil i nyní.

 Na jednu stranu se vyhlásí jakési Zásady pro zadávání městských zakázek, aby se na ně okamžitě zapomnělo a výběr loga města proběhl opět postaru. Nejenom, že se to nelíbí mě, coby novináři, ale nelíbí se to ani občanům města a vznikají proti logu města petice. A na mě, člověka, který informace pouze sesbírá, sepíše a zveřejní, opět představitelé města útočí.

Páni radní, já jsem svinstvo s výběrem loga nezpůsobil, byli jste to vy a nikdo jiný nežli vy. Já jsem to pouze popsal.

A to už jsem ani nezveřejňoval svinstva, která se dějí bývalému řediteli muzea Špačkovi. Například: jednalo se ve městě s Archeologickým ústavem o nálezu středověkého mostu na náměstí. Ústav pozval na jednání i svého vysoce váženého a uznávaného člena Jaroslava Špačka, který se tam dostavil. A co se nestalo? Asi po půl hodině, podle očitého svědka, se do jednací místnosti dostavil současný ředitel muzea D. Eisner a Špačka jako malého kluka vyhodil s tím, že nemá právo bez jeho dovolení opustit pracoviště. A to před jeho kolegy, prosím. A navíc by současný ředitel mohl být Špačkovým vnukem a jeho znalosti dosahují vůči Špačkovi tak k nehtům prstů na noze. Včetně typu vzdělání, současný ředitel je totiž vzděláním učitel.

Pánové, když jste se dostali v Čelákovicích k moci, tak mi současný místostarosta Miloš Sekyra, znám ho čtyřicet let, řekl: „Kdybys viděl, že se začínám drcat o nebesa, tak mi to, v rámci našeho přátelství, řekni a já zase slezu.“

Pamatuješ, Miloši? Stáli jsme tenkrát na cigaretě před radnicí. Takže, nejenom ty, Miloši, ale i další radní Marek Skalický, který, dle vyjádření místních zastupitelů, de facto řídí radnici, drcáte se, a jak.

Já jsem vám válku, páni ve vedení města, nevypověděl, byli jste to vy! A já se žádné válce nikdy nevyhýbal a nehodlám se vyhýbat ani nyní. O to více budu pátrat po svinstvech u vás ve městě a budu je zveřejňovat.

Vždyť se vaše chování a jednání nelíbí už i vašim koaličním partnerům.

Protože nemám jinou možnost na toto mé soukromé vyjádření nežli zde, na svých novinách, činím to. Zároveň upozorním poctivé občany Čelákovic, že si to na mých stránkách mohou přečíst a případně se i vyjadřovat. Velice rád každý příspěvek na jediných, opravdu necenzurovaných stránkách, zveřejním.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.