Město očima nezávislého člověka

A opět firma TAQ

18.10.2012 12:44

Staroboleslavské sídliště Na Kloboučku se dočká další etapy revitalizace. Rada města obeslala, a zveřejnila, ze svého seznamu firmy, aby zaslaly své nabídky na tuto práci. Název akce: Revitalizace sídliště Na Kloboučku ve Staré Boleslavi II. etapa.

Hodnotící komise ve složení: J. Hárovník, J. Polák, M. Emr, J. Kolář a J. Dašek vyhodnotila jako nejlepší firmu TAQ s.r.o., která zaslala nejnižší nabídku, a to v ceně 9.195.092,14 Kč bez započítání 20 % DPH. Dle zákona nesmí být zveřejněna zpráva o posuzování a hodnocení, a to až do ukončení celého řízení.

Firma TAQ již v oblasti sídliště Na Kloboučku a poblíž restaurace Modrá hvězda rekonstrukci ulic prováděla. A stejně jako nyní při revitalizaci staroboleslavského autobusového nádraží, se tehdy i u Kloboučku objevovali pracovníci a stroje s logem firmy Stavokomplet. Žádní dělníci s logem firmy TAQ na montérkách vidět tehdy, ale i nyní na autobusovém nádraží, nebyli, stejně jako stavební stroje.

Lze proto předpokládat, že práce na sídlišti Na Kloboučku bude opět provádět subdodavatel a s největší pravděpodobností to opět bude Stavokomplet. Smlouva s TAQ s.r.o. by měla být podepsána do 15.12.2012.

Do soutěže se přihlásilo celkem dvanáct firem a všechny byly v zápisu uvedeny, stejně jako celkové pořadí po vyhodnocení nabídek. Zajímavostí v této soutěži bylo, že neuspěla firma M-Silnice a.s., která provádí rekonstrukci brandýského náměstí. I její nabídka byla vyšší nežli od firmy TAQ.

Zveřejňování v zápisech z jednání rady města i obeslaných firem je pro veřejnost velkým úspěchem, neboť nyní bude moci veřejnost na internetu sledovat, které firmy se obesílají a které firmy v soutěžích zpravidla vítězí. Až do tohoto zápisu se vždy uvádělo jen to, že byly obeslány firmy ze seznamu firem, a ten zveřejňován nebyl.

I z tohoto příkladu lze vidět, že pokud bude veřejnost na své zvolené představitele tlačit, může se nadít úspěchu, jako v tomto případě. Uvidíme, zdali bude rada města v tomto trendu pokračovat a snad se nejednalo jen o výjimku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.