Město očima nezávislého člověka

A pro tohle jsme zvonili klíči?

23.11.2012 12:54

Podle ekonomů činí náklady na bydlení u nízkopříjmových skupin obyvatel až 90 % příjmu. Nejedná se jenom o výši nájemného, které se od roku 2005 zvýšilo o 400 %, ale i o neustále a nesmyslně se zvyšující ceny ostatních médií. Vždyť dnes máme jednu z nejvyšších cen za vodu v Evropě a plynu a nejvyšší ceny za elektřinu vůbec.

A když připočteme ceny potravin, neustále se zvyšující nejen kvůli zločineckému zvedání DPH, ale i cen pohonných hmot a vstupů do potravinářského průmyslu, stále více lidí se dostává do situace, že nejsou schopni se svým neskutečně nízkým příjmem, poplatit všechny nutné a povinné poplatky.

Naši vládní pochopové a zločinci v řadách pravicových poslanců tvrdí, že máme tak důkladně propracovanou záchrannou síť, že nikdo nemusí hladovět. Zkuste si žít za 25 korun na den, ptám se jich, a pak krafejte něco o záchranné sociální síti.

K hyenismu vládnoucí koalice se nyní přidala i naše radnice. Na jednání rady města seznámil místostarosta Nekvasil radní o situaci v bytě číslo 17 v ulici V Olšinkách. Město je vlastníkem tohoto bytu a nájemníky jsou manželé, jejichž jméno neuvádím.

Ti patří k nízkopříjmové skupině obyvatel a již v minulosti měli potíže s hrazením nájemného. Proto s nimi byla v dubnu roku 2011 uzavřená nájemní smlouva na dobu určitou do 31.8.2012. Dne 11.1.2012 rozhodla rada města s manželi uzavřít dohodu o splátkách nájemného za období 4,7,8,9,10,11, a 12 měsíc roku 2011 a vypořádání dluhu za služby za rok 2010 s celkovou částkou ve výši 26.824 Kč. Podmínkou ovšem bylo, že současně bude hrazeno i nájemné.

Ke dni 29.3.2012 činil dluh manželů 10.528 Kč, což představovalo nájemné za období leden a únor roku 2012. Bylo proto provedeno místní šetření a nájemní smlouva byla potvrzena do 31.8.2012. Přitom nájemníci přislíbili splácení dluhu a hrazení aktuálního nájemného. Dne 14.8.2012 provedl sociální odbor další místní šetření při němž nájemníci sdělili, že splátkový kalendář dodržují a nájemné hradí.

Jenomže ke  dni 24.8.2012 již činila dlužná částka 33.572 Kč, a to představovalo nájemné za období listopad a prosinec roku 2011 a za měsíce od ledna do července 2012, s výjimkou května, kdy bylo nájemné uhrazeno.

Oba manželé se poté dostavili na odbor majetku města, bylo to dne 27.8.2012, kde přislíbili, že v srpnu uhradí částku 6.000 Kč a do 17.9.2012 částku 8.000 Kč, a to včetně hrazení nájemného za srpen a září roku 2012. V srpnu opravdu uhradili částku 6.000 Kč a v září ale pouze 5.000 Kč. Tímto byly kompletně pokryty dluhy za rok 2011. Nájemné ale za srpen a září téhož roku už neuhradili, neměli z čeho.

Ke dni 30.9. 2012 tak činil dluh manželů opět 33.100 Kč, což představuje nájemné za leden až září 2012 a vyúčtování služeb za rok 2011. Město tak muselo hradit do fondu oprav

4.151 Kč měsíčně. Navíc v září 2012 již pozbyla platnost nájemní smlouva na dobu určitou.

Na dalším jednání manželé zdůvodnili své finanční problémy tím, že muž je v částečném invalidním důchodu, práci nemůže sehnat a žena si v září zlomila nohu, takže jsou oba v pracovní neschopnosti a částečný invalidní důchod a nízká nemocenská jim sotva stačila na živobytí a úhradu energií. Navíc, vzhledem ke své finanční situaci, jsou z jejich velmi nízkého příjmu hrazeny i exekuce.

Z těchto důvodů manželé požádali o zrušení příkazu na vyklizení bytu a jeho předání městu s tím, že jakmile budou moci, dlužnou částku postupně uhradí. Protože neměli na zaplacení dlužné částky, žádali proto o odložení vystěhování bez náhrady a sepsání nové nájemní smlouvy.

Odbor majetku města však radě města navrhl, aby trvala na vyklizení a předání bytu č. 17 v ulici V Olšinkách městu, a to do 30.11.2012. Rada města se šesti radními, jeden se hlasování zdržel, rozhodla, že oba manželé musejí byt vyklidit a předat nejpozději do 30.11.2012, a to bez náhrady.

Manželé, zraněná žena a invalidní muž, se tak budou moci uchýlit pod nově postavený most, jiné bydlení se jim zřejmě nenaskytne. Kdyby město mělo a disponovalo sociálními nízkonákladovými byty, mohli by právě takoví lidé v nich najít azyl. Jenomže město ovládané ODS a TOP 09 na sociální politiku, ale i na sociální smýšlení a pomoc lidem v opravdové nouzi, naprosto rezignovalo.

Toto je pouze jediný příklad z jistě mnohých, které se ve městě dějí. Výsledkem antisociálního přístupu vládnoucích stran se stal člověk pouhým dodavatelem peněz. Pokud je nemají, mohou opravdu jít pod most nebo zemřít. Nic jiného jim nezbývá.

Pokud by tito lidé měli příjem dostatečný a přesto nájemné a služby svévolně nehradili, pak by tvrdý přístup byl na místě, ale z uvedeného příkladu zřetelně vyplývá, že manželé mají snahu své dluhy platit. Jsou však i lidé, kteří nikdy nepracovali, nájemné zásadně neplatí a nikdo  si je nedovolí, podobně jako tyto nešťastné manžele, vyhodit na ulici. Jsou totiž snědí a tudíž nedotknutelní. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.