Město očima nezávislého člověka

A úřední šiml řehtá stále hlasitěji

13.01.2014 10:32

O tom, jak nesmyslně jsou postaveny zákony, svědčí i případ plánované rekonstrukce Pražské ulice. Faktem je, že tento nesmyslný a čistě byrokratický nesmysl si nevymyslelo město, ale je výsledkem amatérizmu, omezenosti a lidové tvořivosti poslanců, který takto pomrvili stavební zákon.

Na rekonstrukci Pražské ulice chce město získat dotaci, ale kvůli tomu, jak seznámil radu města starosta, je potřeba uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle stavebního zákona. Při této rekonstrukci by se měly konečně opravit vozovka, chodníky, ale i objekty včetně inženýrských sítí, ulice by se dočkala i změny v parkovacím systému. Aby však mohlo být do konce roku 2013 vydáno stavební povolení, musela být uzavřena veřejnoprávní smlouva, a nyní čtěte pozorně, vážení čtenáři Brandýských novin, mezi městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem dopravy. Stavební povolení, na základě této nesmyslné smlouvy, ale přesně dle zákona, využije Středočeský kraj pro podání žádosti o dotaci na tuto akci.

Pravděpodobně, neboť o tom se zápis vůbec nezmiňoval, se bude jednat o dotaci z evropských fondů a neskutečná byrokracie opět zvítězila nad zdravým rozumem. Město musí uzavřít smlouvu samo se sebou, rozumíte tomu? Já ne. A i tyto nesmysly musí město provádět, aby mu byla přidělena dotace, fakticky z peněz, které jsme, jako stát, do Bruselu poslali.

Vzhledem k tomu, že bez dotace by město na kompletní rekonstrukci Pražské ulice zřejmě nemělo dost prostředků, nezbývá než doufat, že řehtající úřednický šiml v Bruselu dostane nažrat a dotaci městu poskytne, jinak bychom se pořádné ulice asi nedočkali.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.