Město očima nezávislého člověka

Aby se získala dotace, musí se zaplatit projekt

08.10.2012 10:21

Dům čp 98 na brandýském náměstí, vedle muzea, nazývaný buď domem hrůzy nebo též Potěmkinovým domem, město koupilo od soukromého vlastníka. O nákupu za více než 10 milionů korun rozhodlo minulé zastupitelstvo na svém úplně posledním veřejném zasedání. Tehdy nebyly nic platné námitky, aby se rozhodnutí nechalo až na zastupitelstvo nové, dům město koupilo.

A začaly do něj téct nemalé peníze, hned v rozpočtu následujícího roku město investovalo 8,5 milionu korun do nutné opravy krovů a částečné opravy střechy. Na letošní rok byla na pokračování oprav památkově chráněného a druhého nejstaršího domu na brandýském náměstí, plánována stejná částka. Nakonec ji město přesunulo na rekonstrukci „kočárovny“ u brandýského zámku.

A město náhle nevědělo, co s domem dál. Zveřejnilo nabídku pro investory, ale nikdo se nepřihlásil. Není se co divit, jak mi sdělili při rozhodnutí zastupitelů o koupi památkáři, celková rekonstrukce by měla spolknout 80 až 100 milionů korun, a to se nikomu investovat nechtělo.

Rada města stála před Nerudovou otázkou: co s ním? Pak přišel spásný nápad, z domu se udělá společenské veřejné zařízení „Spolkový dům“. Na podobné projekty totiž EU poskytuje dotace. Aby však město vůbec mohlo o dotaci požádat, musí mít zpracován projekt, který se k žádosti o dotaci musí přiložit.

Na poslední jednání rady města proto přišel návrh odboru rozvoje a památkové péče k výzvě k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace v rámci projektu Spolkový dům. Soutěžit budou tudíž projektové kanceláře a jak je ve městě zvykem, budou obeslány firmy z neveřejného seznamu. Obesílat projektantské firmy však nebude provádět město samo, ale na základě mandátní smlouvy tímto úkolem pověří firmu

4TMSolution, takže se projektová dokumentace prodraží o zisk této firmy.

Došlé obálky s cenovými nabídkami se budou otevírat 18.10. a hodnotit je bude komise ve složení: O. Přenosil, E. Špačková, P. Havlíček, M. Mareš a V. Krátký. Tato komise vše posoudí a doporučí radě města firmu s nejvýhodnější, tedy nejlacinější nabídkou.

Vzhledem k tomu, že EU nám dotace v letošním roce prakticky zatrhla kvůli jejich rozkrádání a především kvůli tomu, že Kalouskovo ministerstvo financí buď vůbec nebo velmi laxně provádělo kontroly poskytnutých dotací, není vůbec zřejmé, že městu bude dotace poskytnuta.

Pokud by se tak nestalo, a byla by to škoda, protože na celkovou rekonstrukci město nikdy mít nebude, zařadil by se tento projekt k řadě dalších, které město v minulosti již zaplatilo, ale nikdy nebyly realizovány a jenom na ně někde v šuplíku padá prach. Například skateboardové hřiště, kruhový objezd pod zámkem, ale i obchvat Staré Boleslavi nebo dokonce mamutí projekt obchvatu Brandýsa.

Na světlo světa pronikly informace, že EK zastavila penězotok do té doby, pokud bude u moci premiér Nečas a především nejlepší ministr financí galaxie Kalousek. A protože se stejně tak ví, že tahle vláda, která už musela vyměnit deset ministrů, poslední je Drábek, který ovšem odstoupí až k poslednímu říjnu, a já se domnívám, že toto datum bylo stanoveno tak pozdě záměrně, aby se stačily zlikvidovat důkazy rozkrádání státního rozpočtu ve velkém, viz náměstek Šiška, se bude vší silou snažit zůstat u koryt až do konce volebního období, domnívám se, že se k nám do země hned tak evropské peníze nevrátí.

A dům čp 98 bude dále chátrat až nakonec bude muset být odstraněn a zbourán a projekt na Spolkový dům bude odložen k dalším do šuplíku. Osobně bych byl však velmi rád, aby se snaha vedení radnice setkala s úspěchem a projekt se podařilo realizovat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.