Město očima nezávislého člověka

Advokát nabízí pomoc městům ohrožovaných povodněmi

10.09.2013 12:09

Zastupitelům města byl rozeslán dopis advokáta Jaroslava Čapka z Hradce Králové, ve kterém nabízí právní pomoc městům a obcím trvale ohrožovaných čím dále častějšími ničivými povodněmi.

Uvádí, že celá řada představitelů obcí a měst je zoufalá z liknavosti státu a jeho orgánů a zastupitelstva těchto obcí a měst vyjadřují bezmoc domoci se opatřeních ze strany státu, která by zajistila účinnou ochranu životů, zdraví a majetku ohrožovaných osob.

Čapek uvádí, že s ohledem na nezpochybnitelnou skutečnost, že liknavostí, bezradností a diletantismem osob, osobně odpovědným za tyto funkce státu při zajišťování ochrany před povodněmi, se vytvořil stav, který snese, z hlediska skutkové podstaty trestného činu (advokát doslova uvedl v závorce zločinu), obecného ohrožení, přinejmenším z nedbalosti. Například třeba tím, že téměř vůbec nedochází k čištění dna řek, čím se neustále snižuje průtočnost.

Advokát nabízí  svou pomoc, je ochoten se dostavit na jednání zastupitelstva a odpovědět na případné otázky, vysvětlit všechny možnosti, odvíjející se ze zákonů ČR a pomoci zastupováním města při případných soudních jednáních ohledně vymáhání opatření daných zákony.

Osobně, jako zastupitel, se nedomnívám, že zastupitelé budou chtít  služeb tohoto advokáta využít, neboť je všeobecně známo, že s městem spolupracuje velice významná a renomovaná právnická kancelář, která na základě smlouvy pro město právní služby vykonává, a tak by byly eventuelní služby advokáta Čapka jenom dalším vyhazováním peněz z rozpočtu města, aniž by byl zaručen úspěch při eventuelních soudních jednáních.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.