Město očima nezávislého člověka

Alespoň jedna dobrá zpráva

24.06.2013 13:20

Finanční výbor projednal a analyzoval návrh obecně platné městské vyhlášky o úhradě za svoz popelnic. Poté doporučil radě města, aby zastupitelům navrhla ke schválení novou vyhlášku o úhradě za svoz popelnic a nakládání s komunálním odpadem tak, jak nařizuje zákon.

Na letošní rok byla pro všechny trvale hlášené obyvatele města stanovena cena ve výši

660 Kč za každého občana a rok. Rada města navrhla zastupitelům, aby na veřejném zasedání projednali návrh nové vyhlášky se stanovením ceny za popelnice na příští rok a doporučila cenu ponechat ve výši letošního poplatku.

Podle očekávání nebyl ani jeden ze zastupitelů proti ponechání ceny v letošní výši a všemi přítomnými hlasy tuto vyhlášku schválili. Tato vyhláška musí být schvalována každý rok, neboť se při stanovení ceny za svoz popelnic musí vycházet jednak ze státem stanovené paušální částky a druhá polovina této částky je vypočítávána ze skutečných nákladů města, které se neustále mění, což se v celkové ceně musí projevit.

Vzhledem k zákonu, který dle evropských směrnic do deseti let zakáže skládkování komunálního odpadu úplně a veškerý komunální odpad bude muset být recyklován, bude s největší pravděpodobností cena za popelnice neustále stoupat. Analýzy dokonce hovoří o tom, že by cena za každého trvale hlášeného občana města a rok mohla dosáhnout i dvoutisícové hranice, protože zákazem skládkování vzniknou velké finanční náklady na recyklaci veškerého odpadu.

Fakt, že se i pro příští rok cena za popelnice nezvedla, může být proto pro občany jakousi labutí písní a v letech následujících nám cena za popelnice může pořádně provětrat peněženky.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.