Město očima nezávislého člověka

Alespoň si trochu vydělá podnikatel z města

23.03.2013 10:02

Odbor územního rozvoje a památkové péče brandýské radnice předložil radě města prostřednictvím místostarosty Nekvasila návrh na uzavření Smlouvy o dílo na servis klimatizačních zařízení v budovách radnice. Jedná se jak o hlavní budovu v Brandýse, tak i o radniční budovu ve Staré Boleslavi.

Dle smlouvy by měla firma ze Staré Boleslavi provádět prohlídky klimatizačních zařízení v obou budovách dvakrát za rok, a to v měsíci dubnu a v říjnu. Cena za jednu prohlídku byla stanovena na částku 18.719 Kč. Zápis už neuvádí, zdali je tato částka uvedená s DPH či nikoliv.

Zápis z jednání rady města též neuvádí, zda byla firma vybrána na základě výběrového řízení či přímo. Smlouva by měla být starostou města Ondřejem Přenosilem podepsána do dne 19. dubna 2013.

Jak vyplývá ze zápisů z jednání rady města, většinu městských zakázek získávají firmy mimo město. Místní firmy, jako vítězové řízení při veřejných zakázkách, se objevují jen zřídkakdy, i když, například co se týče stavebních firem, působí jich ve městě několik. Jedinou výjimkou potvrzující pravidlo je firma Stavokomplet, která má u rady města výhradní postavení a veřejných zakázek získává hodně.

V případě podpisu smlouvy se staroboleslavskou firmou na servisní prohlídky klimatizačních zařízení by se tak mohlo jednat o první vlašťovku a doufám, že se v tomto případě nepotvrdí rčení, že první vlašťovka jaro nedělá.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.