Město očima nezávislého člověka

Arboristické práce bude provádět přece jenom místní firma

26.11.2013 17:44

Minulý týden přinesly Brandýské noviny zprávu, že veřejnou zakázku malého rozsahu na arboristické práce získala firma JIB s.r.o., čímž odsunula na druhé místo staroboleslavskou firmu Michala Hradského. Zápis z jednání rady města vůbec neuváděl odkud společnost JIB s.r.o. je.

Včera, v pondělí 25. 11. se mi ozval majitel firmy Jindřich Bursík s informací, že jeho původní a dlouholetá zahradnická firma Jindřich Bursík přešla z fyzické na právnickou osobu a nyní tudíž nese jméno JIB s.r.o. To znamená, že zakázku získala městská společnost, která se o městskou zeleň stará již dlouhá léta.

Čím více městských zakázek získají firmy se sídlem ve městě, tím je to lepší, neboť pokud se jedná o fyzické osoby, platí daně přímo do města, pokud se však jedná o právnické osoby, jejich daně jdou do státního rozpočtu, ale zato zaměstnávají pracovníky z města, čímž snižují ve městě nezaměstnanost.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.