Město očima nezávislého člověka

Areál na Probošťáku byl konečně předán nájemci

26.06.2012 12:06

Po dlouhých tahanicích, již v probíhajícím létě, byl rekreační areál u Proboštských jezer konečně protokolárně předán nájemci.

Dne 30. května byla teprve podepsána nájemní smlouva s Jakubem Studeckým a tentýž den mu byl městem areál předán. Jelikož však v tento den ještě nebyla připravena k předání chatka, která je v areálu umístěna, její faktické předání nájemci proběhlo až dne 4. června.

Areál tak konečně bude moci sloužit veřejnosti a bude velice zajímavé sledovat, jak a kdy začnou probíhat investice, které nájemce městu sliboval. Navíc bude pro zájemce o koupání jistě velmi nemilé, že se protějším břehu probíhá těžba písku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.