Město očima nezávislého člověka

Arogance moci

29.04.2012 17:53

Právě končící týden byl ve znamení opětovné vládní krize, která vyústila v páteční hlasování o důvěře či nedůvěře Nečasovy vlády. 

Tato krize měla několik aktérů, ale bezesporu jedním z těch hlavních byla Karolina Peake, která  před hlasováním vlády uvedla: "Chci se vydat novou cestou. Pokud má vláda fungovat jako důvěryhodný tým, tak se musí důvěryhodně zachovat všichni hráči. Považuji dnešek za příležitost začít znovu. Naším cílem musí být politika dialogu, dialogu mezi koaličními partnery, dialogu s občany i s opozicí. Musíme se plně soustředit na program a plnění slibů," Krásná slova, že?  Skutečnost je ale jiná. 

Měla jsem možnost převážnou část pátečního jednání parlamentu sledovat v televizi. V diskusi vystoupilo mnoho poslanců z opozičních stran a ve svých projevech většina z nich konkrétně popisovala současný alarmující stav naší země. Hovořili o tom, jak se žije občanům pod vlivem vládních reforem, jak se země dál a dál rozkrádá, neřeší se korupční aféry, mluvili o církevních restitucích, se kterými většina obyvatel naší země nesouhlasí, o problémech ve školství, zdravotnictví, sociální péči, o situaci seniorů, invalidních spoluobčanů, rodin s dětmi, o exekucích a dalších tíživých problémech dnešní doby. 

Očekávala bych, že Karolina Peake bude alespoň naslouchat těmto slovům. Místo toho si četla časopisy, noviny, hledala něco v PC, prohlížela mobil, bavila se s ostatními členy vlády, pokud se tam ovšem nějaký vůbec vyskytoval, jednoduše řečeno se nudila a  nejednou se nad projevy kolegů z opozičních stran očividně bavila. O názory druhých se nezajímala a proč taky? Moc dobře již věděla, že má zase na nějakou dobu, minimálně do příští vládní krize, své koryto a postavení jisté. 

Jak je možné, že poslanec a k tomu žena, nemá ani tolik slušnosti, aby alespoň svým chováním, když ne svými názory, projevila úctu, například seniorům, kteří nesou břímě současné politiky nejtíživěji? Poslanci mezi sebou nechť se třeba poperou, ale pokud kdokoliv z nich upozorňuje na tíživou situaci některých početných skupin naší země, je svatou povinností ostatních těmto slovům naslouchat, a to ať je vyslovuje pravice, levice nebo střed politického spektra. Toto já považuji za jediné správné a také slušné a politici, kteří se tímto neřídí, by měli odejít. 

Existuje takové nepsané pravidlo, které říká: Jednej s druhými tak, jak chceš aby druzí jednali s tebou. Bohužel, obávám se, že většina z naší vládnoucí garnitury toto nikdy neslyšela nebo slyšet nechce. Kdyby v nich bylo jen trochu slušnosti, alespoň by svoji aroganci a nezájem o lid této země  trochu zastírali. Ale ani za to jim nestojíme.  

Dagmar Altmanová

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.