Město očima nezávislého člověka

Asi máme na rozhazování

29.04.2011 15:15

Při sestavování rozpočtu města na letošní rok se škrtalo kde se dalo. Peněz se nedostalo na školy, sportovní oddíly, zájmovou činnost, ale ani na další rekonstrukce ulic. Na vznik nového odboru radnice se však peníze v rozpočtu našly. Vznikne totiž nový odbor, nazvaný nečesky, byť módně, IT odbor. Česky řečeno se jedná o tiskový, propagační a komunikační odbor. Zatímco by stačilo, aby se zprůhlednily městské internetové stránky, zpřístupnily se zjednodušením běžným uživatelů internetu a hlavně, aby se na nich objevovaly všechny informace z radnice, vytvoří se nový odbor, vysoutěží se jeho vedoucí a přijmou se další tři pracovníci radnice. Je nabíledni, že dle tabulek, nebudou mít tito pracovníci příjmy nikterak nízké a o vedoucím odboru už nemá cenu vůbec pochybovat, ti mají příjmy opravdu velmi slušné, takže si lze vypočíst, kolik peněz z rozpočtu města nás bude tento odbor stát. Navíc se bude odvádět zdravotní a sociální pojištění. Zvedat cenu vody a kanalizace pro občany města se muselo, aby město nepřišlo o peníze do rozpočtu. Vyhazovat je zbůhdarma za zcela zbytečný odbor však představitelům města ani zbla nevadí. Podivné myšlení rady města, která tento, podle mne nesmysl, jednohlasně odsouhlasila. Pro nový odbor hlasoval starosta Ondřej Přenosil (ODS), jeho zástupce Milan Vávra (ODS), další zástupce Bohumil Javůrek (ČSSD), Eva Štíbrová (ODS) a Josef Dašek (ČSSD).  Na jednání rady města 20. dubna nebyli přítomni a byli omluveni Daniel Procházka a Ivana Čierná – Peterová (oba SNK). Těchto pět lidí, radních, aniž by se ptali předem zastupitelů, zda s tímto vznikem nového odboru souhlasí, se dohodlo, že již vyhlásí veřejnou soutěž na vedoucího tohoto odboru. Na příštím zasedání zastupitelstva budu ostře protestovat, že o městských prostředcích rozhoduje pouze a jen pět lidí ze dvou stran a nikoliv celé zastupitelstvo. Já osobně jsem proti vzniku podobných nesmyslů, které město stojí hezkých pár milionů. Musíme si uvědomit, že bude muset vzniknout nové pracoviště, vybavit se technikou a podobně. Připadám si jak v Kocourkově, či spíše v dobách nevolnictví, kdy se šlechta rozhodla lidem sebrat další porci peněz, aniž by se vůbec zajímala, co na to lidé říkají, a to se píše rok 2011.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.