Město očima nezávislého člověka

Atleti chtějí půl miliónu

30.09.2014 09:51

Radě města došla žádost TJ Slavoj Stará Boleslav o finanční podporu z rozpočtu města na rok 2015 pro investiční záměr na přístavbu atletického tunelu. Měl by mít rozměry 15x65,4 m2.

Tělovýchovná jednota, společně s atletickým oddílem, zpracovala podklady k žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu pro rok 2015. Jako odůvodnění potřeby výstavby atletického tunelu tělovýchovná jednota uváděla velmi špatný až havarijní stav krytých sportovních zařízení, tělocvičen, v areálu Atletického střediska Emila Zátopka v Houštce. Žádost měla být podána v období od 10. do 30. 9. 2014, což se stalo.

Rada města doporučila při přípravě rozpočtu města na rok 2015 vyčlenit z městského rozpočtu částku 500 tisíc korun formou sportovního investičního grantu, aby mohla být žádost o dotaci úspěšně vyřízena.

Byť opět rada města odčerpává peníze z rozpočtu příští radě a zastupitelstvu, tento grant, a tím pádem i peníze z rozpočtu města, by byly využity smysluplně a zřejmě by nikdo z příštích zastupitelů proti tomuto grantu nevystupoval. Prostředky do sportu se vždy městu vyplatí, protože sportovní zařízení vyplňují čas mládeži.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.