Město očima nezávislého člověka

Autobusové nádraží bude dražší

13.12.2012 20:47

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke stávající smlouvě se zhotovitelem stavby autobusového nádraží ve Staré Boleslavi, firmou T.A.Q. s.r.o.

Jedná se o dodatečné stavební práce k původní zakázce, a to dle změnových listů číslo 1 a 2 Ve výši 1.051.830 Kč bez DPH.

Zápis uvádí: „Jedná se výhradně o přípočtové položky dle změnových listů, odpočty ve výši 732.823,96 bez DPH za méněpráce nejsou v zakázce zohledněny. Výsledné navýšení ceny je tak poníženo oproti ceně dohodnuté v jednacím řízení bez uveřejnění o uvedenou částku, čímž původní cena ve výši 7.613.433 Kč bez DPH byla navýšena o 328.006,42 Kč bez DPH.“

Celková cena za rekonstrukci autobusového nádraží ve Staré Boleslavi se tak vyšplhá na částku 9.529.727,70 Kč s DPH. Dodatek č. 2 byl dne 12.12.2012 podepsán, uvádí se v zápisu z jednání rady města.

Již se tam však neuvádí, jaké vícepráce, které původní projekt neobsahoval, se budou muset provádět navíc. Do ceny za rekonstrukci autobusového nádraží se také nepočítají nutné náklady na opravu ulice J. Truhláře, která byla četným provozem autobusů značně poškozena. Zejména se jedná o betonové dlaždice na vozovce, podél obrubníků, které byly těžkými autobusy rozježděny a ulici bude nutné opravit, což určitě nebude lacinou záležitostí.

Musím ještě připomenout jeden velmi závažný fakt. Plocha autobusového nádraží patřila městu, budova, ve značně zchátralém stavu, byla při privatizaci někdejšího ČSAD předána do majetku nástupnické organizace, tedy ČSAD Střední Čechy. Vzhledem k finanční náročnosti komplexní rekonstrukce a přístavby budovy nádraží nabídla firma budovu městu k odkoupení, aby do ní sama nemusela investovat.

Město na tento návrh přistoupilo, i přes odpor tehdejší opozice, a nyní do této budovy musí z rozpočtu investovat nemalé prostředky. Tehdejší opozice, tato transakce proběhla za volebního období minulého zastupitelstva, ale se stejným nebo velice podobným složením rady města, uváděla, že by si měla dopravní firma budovu ponechat v majetku a také si zaplatit její rekonstrukci a přístavbu.

Tehdy opozici oponovala koalice tím, že v budově vzniknou prostory například pro služebnu městské policie a další prostory pro město, a proto s odkoupením velice zchátralé budovy souhlasila a realizovala nákup.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.