Město očima nezávislého člověka

Autobusové nádraží by mělo začít sloužit 18. března

12.02.2013 11:39

Veřejné zasedání zastupitelstva se tentokrát konalo v tělocvičně ZŠ ve Staré Boleslavi a dorazilo neobvykle málo občanů, na rozdíl od předešlých zasedání v Boleslavi. Důvody malé účasti mohly být dva. Za prvé byla poměrně zima a lidem se do ní nemuselo chtít. Druhým důvodem mohl být fakt, že už se zastupitelstvo nekonalo v Klášterní vinárně, kde si lidé při schůzi mohli dát občerstvení. Vinárna nedostala od církve další nájemní smlouvu a skončila.

Místostarosta Nekvasil informoval jak zastupitele, tak i veřejnost, že práce na autobusovém nádraží ve Staré Boleslavi finišují a slavnostní otevření by se mělo konat 18. března. Tím by se zároveň zrušily i dvě provizorní zastávky autobusů.

Dále informoval o stavu prací Na Kloboučku. Uvedl, že firma pracovala pouze od

3. do 7. 12. 2012, poté práce pro nepřízeň počasí přerušila. S tím ovšem nesouhlasil jeden z občanů ze sídliště, který tvrdil, že ani v uvedených dnech se pracovníci firmy Na Kloboučku neobjevovali. Místostarosta Nekvasil však kontroval tím, že firma má určen termín prací i s přestávkou kvůli počasí, a to na čtyři měsíce od počátku stavby, takže se s výpadkem bude muset vypořádat.

Při projednávání zprávy o stavu vodovodu a kanalizace města, dodanou firmou Stavokomplet, jsem na místostarostu Nekvasila vznesl dotaz, zdali a kdy se počítá s rekonstrukcí kanalizačního řadu přímo na náměstí ve Staré Boleslavi, neboť podle informací je v katastrofálním stavu. „V příštích třech letech se rekonstrukce kanalizačního řadu na staroboleslavském náměstí neplánuje,“ zněla odpověď.

A my můžeme jenom doufat, že se v tomto prostoru nestane  žádná  velká havárie.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.