Město očima nezávislého člověka

Autobusové nádraží nás bude stát sedm a půl milionu korun

03.04.2012 11:33

V době zuřících privatizací byla zprivatizována i autobusová doprava. Pro někdejší okres Praha – východ zprivatizovala autobusy firma ČSAD Střední Čechy a je nutno přiznat, že svou práci vykonává více než poctivě. 

Součástí privatizace bylo i autobusové nádraží ve Staré Boleslavi. V průběhu času však bylo zřejmé, že se budova nádraží bez nutné rekonstrukce neobejde. Firma však na nákladnou rekonstrukci neměla, musela v první řadě obnovovat velice zastaralý autobusový park, a proto nabídla městu budovu k odkoupení. Minulé zastupitelstvo se rozhodlo, že město budovu zakoupí zároveň město s dopravní firmou podepsalo na budovu nádraží nájemní smlouvu.

Doba rekonstrukce se však neodkladně přiblížila, a proto město dne 23.12.2011 vypsalo výzvu k podání nabídek na zhotovitele této stavby. Zadání: Modernizace autobusového terminálu Stará Boleslav. Lhůta k podání nabídek skončila dne 6.2.2012 ve 12.00 hodin.

Celkem se přihlásilo sedm firem a dne 6. února proběhlo otevírání obálek. Hodnotící komise, jejíž složení oficiální zápis z rady města nezveřejnil, se sešla celkem pětkrát z důvodu potřeby využít veškeré zákonné možnosti ke zdůvodnění cen nabídek. Poslední, páté jednání komise, proběhlo dne 22. března a při něm uchazeč s nejnižší nabídkou, firma T.A.Q. s.r.o., uspokojivě vysvětlila a ekonomickými podklady zdůvodnila svou mimořádně nízkou cenu za dílo.

Komise proto jako vítěze soutěže vybrala právě tuto firmu. Cena za zhotovení rekonstrukce autobusového nádraží tak činí 7.613.433 korun bez DPH. Firma bude muset zároveň městu poskytnout bankovní záruku ve výši 2,5 milionu korun na řádné provedení díla, platnou po celou dobu výstavby.

Rada města, dne 26. března, uložila vedoucímu OÚRPM Pavlu Havlíčkovi, aby předložil starostovi města návrh Smlouvy o dílo se společností T.A.Q. s.r.o. nejpozději do dne 27.4. 2012. Podle posledních informací by se s prací na autobusovém nádraží mělo začít co nejdříve.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.