Město očima nezávislého člověka

Autobusy – naprosto nic se nezměnilo

24.11.2012 13:19

Před časem jsem zveřejnil dopis člena dopravní komise rady města Jaroslava Peldřimovského místostarostovi Jiřímu Nekvasilovi, ve kterém pisatel usiloval, za všechny občany z ulice J. Truhláře, o nápravu ve věci parkování autobusů právě v této ulici, stejně jako její projíždění,

i když mají k dispozici již odstavnou plochu.

A zde je v přesném znění odpověď místostarosty Nekvasila:

Vážený pane inženýre,

děkuji za upozornění. Telefonicky jsem se obrátil na dispečera ČSAD, který přislíbil nápravu. Požadujeme, aby všem řidičům písemně oznámili nutnost využívat k najíždění odstavnou plochu, tak jak to ing. Polák uvedl v Městských listech a jak to odsouhlasilo vedení ČSAD.

Uvítám Vaše informace, zda došlo k nápravě.

S pozdravem

J. Nekvasil

Tento dopis, či spíše odpověď na mailovou žádost o nápravu faktů, které sice byly uvedeny v Městských listech, ale pravda a skutečnost byla zcela jiná, došla Jaroslavu Peldřimovskému již před nějakým časem. Proto věnoval dění na autobusovém nádraží a chování řidičů autobusů pečlivější pozornost a zjištěný stav popisuje v dalším dopisu.

Dobrý den,

Požádal jsem o zpětnou vazbu o provozu autobusů. Musím konstatovat, že se nic nezměnilo. Odstavná plocha je prázdná a autobusy projíždějí a parkují stále v ulici J. Truhláře. To se opakuje i v sobotu a v neděli.

Zdá se mi, že legrace bylo již dost. Dnes (24.11.2012) je 7 hodin ráno a od 5 hodin zde již projelo několik autobusů, které nevyužívají odstavné plochy atd. Teče tu nafta, olej a jiné provozní kapaliny z autobusů, které neodpovídají po technické stránce a vozí lidi.

Dále zde nastal nový sport, kdy tady čekající řidič vyhazuje odpadky do křoví na krajnici – viz foto. Prosím, aby se k této věci přistupovalo podobně, jako u jednosměrky u školy a očekávám od Vás skutečnou nápravu věci, mimo špičku provozu autobusů.

 

A dovětek: po rozhovoru s řidiči jsem zjistil, že nic neví. Ke kvalitě opravy povrchu vozovky se také raději nebudu vyjadřovat, protože nerovnosti jsou asi v normě, jako na R 10.

Rarita rozděleného jízdného Stará Boleslav – Brandýs bude asi pokračovat, protože to není na pořadu věci…atd.

S pozdravem Pelhřimovský Jaroslav

A já dodávám další střípek do mozaiky problémů s autobusy ve Staré Boleslavi. Jeden z řidičů autobusu, buď to byl naprostý ignorant nebo pohrdal ostatními účastníky silničního provozu, zaparkoval svůj autobus pravými koly na chodníku před hotelem Bohemia, doslova v křižovatce ulic Jungmannova – Boleslavská tak, že vyjíždějící řidiči museli riskovat srážku, pokud chtěli vůbec do křižovatky vidět. Autobus tam stál několik hodin.

Je s podivem, že městská policie, která má služebnu na Dolíku, tedy asi pět minut pěšky, na počínání řidiče a jeho nebezpečné ohrožení ostatních řidičů, ani nezareagovala. Asi měli strážníci něco důležitějšího na práci, možná právě naháněli některého ze zbylých vůdců

Al – Kajdy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.