Město očima nezávislého člověka

Báli se dát odvolání rady města do programu

11.12.2012 11:06

MO ČSSD se na členské schůzi usnesla, že současná rada města občanům škodí, a proto mne pověřila, abych navrhl na veřejném zasedání zastupitelů její kompletní odvolání. Důvodem bylo to, že se chová nehospodárně. Na jedné straně občanům zvedá povinné platby, na druhé straně pak s veřejnými penězi plýtvá, viz zbytečný nákup Houštky a mnoho dalších věcí.

Druhým důvodem je neprůhlednost a nekomunikativnost s občany, například se rada ani nenamáhala, aby zpoplatnění parkování prodiskutovala s občany. Třetím důvodem pak je fakt, že rada města co nejvíc informací tají a občan nemá možnost tak kontrolovat její činnost, na čemž je postavena demokracie.

Před podáním návrhu jsem důkladně prostudoval jednací řád, kde se uvádí, že zastupitelstvo může přijímat usnesení jen k bodům uvedeným v programu veřejného zasedání. Podal jsem proto návrh, aby se do programu jednání zařadil i bod odvolání rady města.

A udělal jsem přitom chybu. Domníval jsem se, že k tomuto bodu, jako  ke všem ostatním, bude rozprava a při ní jsem chtěl důvody odvolání uvést. Měl jsem ony důvody uvést hned a nečekat na rozpravu, takhle se stalo, že žádná rozprava nebyla a mou chybou se občané  důvody návrhu nedozvěděli. Opět jsem se přesvědčil, že se s touto koalicí jednat slušně nedá. Okamžitě využije slušnosti jako slabosti. V mém případě se to potvrdilo.

Nečekal jsem, že by si kapříci vypustili bohatý rybník a radu odvolali, ale čekal jsem, že koalice bude mít alespoň tolik odvahy, že tento bod do programu zařadí, a pak hlasováním smete. Mýlil jsem se, pokud by totiž koalice postupovala takto, musela by být veřejná rozprava, a to nemohla dopustit. A tak se bod odvolání rady města na program vůbec nedostal. Ale dalo se to  čekat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.