Město očima nezávislého člověka

Báňský úřad si dává s vynesením rozhodnutí na čas

11.03.2014 12:01

Dne 4. března proběhlo u nejvyššího Bánského úřadu odvolací řízení, které podala dvě občanská sdružení města, proti vydání povolení k těžbě v lokalitě u jatek. Toto povolení vydal Středočeský Báňský úřad se sídlem v Kladně.

Jak známo, mezi těmi, kdo odvolání podal, nebylo město. To, buď z nedbalosti, ale spíše z nechuti jít opravdu a skutečně proti otevření další pískovny přímo ve městě, odvolání ani v řádné době nepodalo a na základě usnesení zastupitelstva s pozdním odvoláním navíc ještě čekalo více než měsíc.

Podle posledních informací, má Báňský úřad ode dne odvolacího jednání třicet dní na to, aby zaslal své rozhodnutí písemně všem zúčastněným stranám. Takže si na výsledek musíme ještě počkat.

Pokud by se povolení k těžbě nevydalo, oddechli by si zejména lidé ze Staré Boleslavi, protože těm z Brandýsa je to vcelku jedno. Pokud by však povolení k těžbě, i přes nesouhlasné stanovisko zastupitelstva, vydáno opět bylo, nezbývalo by zřejmě občanským sdružením nic jiného nežli se obrátit na soud.

Jakmile bude znám výsledek odvolacího řízení, bude zde okamžitě zveřejněn.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.