Město očima nezávislého člověka

Báňský úřad těžba písku na černo nezajímá

16.04.2014 09:33

Jak již Brandýské noviny uvedly, v lokalitě Na Panském by měla pokračovat výstavba protihlukového valu směrem ke sjezdu na dálnici R 10. Podle informací čtenářů a vlastního zjištění, zde dochází k těžení písku a podle očitých svědků, ale i fotografií uvedených minulý týden, se vytěžený písek nákladními auty odváží. Nic jiného, nežli jeho prodej, nemá logiku. Navíc se do jámy po vytěženém písku naváží další a další odpad, fakticky tak vzniká nepovolená a černá skládka. To vše za tichého souhlasu a nečinnosti úřadů.

Na dotaz poslance Stanislava Humla, spolupodepsaný mnou, odpověděla vedoucí brandýského stavebního úřadu, že se podle ní nejedná o těžbu písku a následnou černou zavážku, nýbrž údajně jde o povolenou stavbu inženýrských sítí. Očití svědci opět potvrdili, že se zde žádné inženýrské sítě nebudují, a proč také pod budoucím ohromným valem? Opět potvrdili, a fotografie to opět dokazovaly, že se vytěžený písek skladuje na hromadách, aby se následně odvezl zájemcům o něj. Takže vedoucí stavebního úřadu neodpověděla pravdu. Buď o těžbě písku a následném zavážení neví, nebo záměrně nemluví pravdu. V obou případech je však na zvážení, zdali má všechny předpoklady funkci vykonávat. V jejím případě to totiž nebylo první faux pas, to první bylo před lety v televizi, když prohlásila do kamery, že by neváhala povolit ve vilkové čtvrti třeba prasečák, to byla odpověď na otázku redaktora, zdali jí nevadí povolení stavby stájí uprostřed vilkové městské čtvrti. Takže současná odpověď poslanci Stanislavu Humlovi je pouze další opakování vyložené nepravdy.

A to není vše. další dotaz směřoval na Báňský úřad, zdali ví o nepovolené a na černo prováděné těžbě písku Na Panském a co na to úřad říká. A odpověď? Naprosto úžasná! Báňský úřad zde nemá výhradní těžební ložisko, takže se o těžbu písku nejedná a podle něho se jedná o stavbu povolenou stavebním úřadem města. Znovu opakuji a lidé, kteří poblíž této lokality bydlí, to potvrzují, že vše, co úřady říkají, pravda není. Lžou!

Podle postoje Báňského úřadu si tak každý vlastník pozemku ve Staré Boleslavi, která jak známo, celá leží na písku, může kdykoliv začít těžit písek, prodávat ho, a protože se nebude jednat o státem uznané výhradní těžební ložisko, nestane se vůbec nic, vše zřejmě bude v pořádku. A stavebnímu úřadu se oznámí, že se budují inženýrské sítě a bude též vše v pořádku. A občan tak vydělá dvakrát, prodá si písek a vyinkasuje nemalé peníze za zavezení jámy jakýmkoliv sajrajtem.

Takhle se z lidí, občanů města a řádných daňových poplatníků, dělají hlupáci. Úřady, spíše však úředníci, jakoby jim říkali: "Věřte nám, nevěřte svým očím." Kam to ten náš stát a potažmo i město dopracovalo? To si všemocní úředníci a s nimi spolčené firmy, nebo snad gangy? budou i nadále dělat, co chtějí? Lidi, otevřete oči, použijte zdravý selský rozum a spočítejte jim to na podzim ve volbách! Nebo chcete i další čtyři roky být jenom platící ovce?

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.