Město očima nezávislého člověka

Báňský úřad tlačí na otevření těžby

07.04.2012 15:49

Za účasti představitelů kladenského Báňského úřadu, který místní šetření na rozšíření těžby písku v lokalitě u jatek svolal, města, reprezentovaného místostarostou Nekvasilem, dvou občanských sdružení,  OS Stará Boleslav a OS Mělnická, tří zastupitelů města, poslance parlamentu Stanislava Humla, Vladimíra Kapala a Miroslava Písačky, stejně jako za účasti dalších zúčastněných institucí a osob, stejně jako mnoha občanů, se v pátek 6. dubna konalo místní šetření přímo v areálu jatek.

V úvodu jednání oznámil místostarosta města Jiří Nekvasil, že na základě jednomyslného usnesení zastupitelstva města, je město zásadně proti rozšíření těžby v lokalitě u jatek v současné době a povolení těžby podmínilo vznikem obchvatu města.

S tímto postojem nesouhlasila obě občanská sdružení, která nechtěla odložit otevření a vytěžení výhradního ložiska na pozdější dobu, ale chtěla těžbu v těsné blízkosti nových rodinných domů jednou provždy zamítnout.

Jednatel Tapasu Borek projevil údiv nad postojem současného zastupitelstva, když již v roce 1999 město podepsalo smlouvu o spolupráci a v loňském roce jí město pronajalo své pozemky na vytěžení. Upozornil jsem jednatele těžařské firmy na to, že jak původní smlouva, tak i EIA, vznikla za zcela jiných podmínek, v době, kdy naproti zmiňované těžební lokalitě bylo pouze pole a zároveň jsem upozornil na to, že všichni zastupitelé složili přísahu, ve které slíbili vykonávat svou funkci ku prospěchu obce a lidí. Takže tím, že přijali usnesení odmítající těžbu písku u jatek, pouze naplnili slova přísahy a žádosti 1.500 lidí, kteří proti pískovně podepsali petici.

Právníci obou občanských sdružení pak zpochybnili platnost EIA pro její zastaralost, prohlásili za neplatné hlukové a prachové studie, které nebyly prováděny v souladu s platnými předpisy. Všechny námitky občanských sdružení byly předány zástupci Báňského úřadu v písemné formě včetně všech provedených studií renomovanými firmami, patřícími ke špičce v republice.

Pravděpodobně nejdůležitější informace z celého jednání však zazněla z úst majitelky vedlejších pozemků Hany Mojžíšové, která již v daleké minulosti zjišťovala mocnost pískového ložiska a podle ní je v celé této lokalitě, až těsně ke městu, pískové ložisko průměrně pouze dva metry mocné. Přesněji, v některých místech prý jsou až čtyři metry písku, jinde pouze necelý metr. Z tohoto důvodu by mělo být celé území Báňským úřadem vyňato z uznání výhradního těžebního ložiska a převedeno opět na území s nízkou zelení.

Toto sdělení nechtěně přiznal i Vladimír Bouček, když na otázku právníka proč má být eventuelní ložisko po vytěžení opět zavezeno a neponecháno jako rekreační vodní plocha odpověděl: „Za prvé to bylo přání města, aby se po vytěžení plocha zavezla a zalesnila a za druhé by sloupec vodní hladiny byl velice mělký, tak dva metry a voda by se rychle kazila.“

Při místním šetření se projednávala i otázka výstavby šestimetrového protihlukového valu firmou Tapas Borek. „Val je tak špatně projektován, že by hluku při těžbě písku vůbec nebránil, ale naopak by se hluk kamionů z Mělnické ulice odrážel a zvyšoval by decibely uvnitř nové zástavby,“ prohlásil člen občanského sdružení Zdeněk Adámek a dokladoval svá tvrzení dalším z řady znaleckých posudků. Načež vystoupila pracovnice brandýského stavebního úřadu s tím, že žadatel výstavby valu sám od stavebního řízení odstoupil a řízení je pozastaveno.

Z celého jednání vyplynuly dvě zásadní zjištění. Za prvé, nové vedení Báňského úřadu v Kladně se evidentně snaží povolení k těžbě protlačit. Druhé zjištění, podle několikerého opakování jednatele těžební firmy. Město sice vydalo jedno zamítavé stanovisko na základě usnesení zastupitelstva ze dne 29.6.2011, ale zároveň, na základě smlouvy o spolupráci z roku 1999 a podepsáním smlouvy o pronájmu svých pozemků až do vytěžení ložiska z loňského roku, fakticky těžbu podporuje.

Pokud by město, přesněji řečeno vedení města, opravdu chtělo pomoci svým občanům, mělo by obě smlouvy s těžařskou firmou vypovědět. V tomto případě by odpůrci těžby v soudním řízení, ke kterému s největší pravděpodobností dojde, měli velice ztíženou roli.

„Jsme rozhodnuti celou záležitost hnát přes soud, a pokud bude potřeba, tak i k evropským soudům,“ prohlásila na závěr jednání předsedkyně občanského sdružení Stará Boleslav Radka Martínková.

 

Následující fotografie byly pořízeny při jednání místního šetření v prostorách jatek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.