Město očima nezávislého člověka

Bastion v zámecké zahradě spolkne dalších pěkných pár miliónů korun

26.09.2014 11:41

Na zajištění bezpečnosti a prevence bastionu v zámecké zahradě, který se v červu letošního roku zásluhou vytrvalých silných dešťů sesul, vydalo město již dost peněz. A další peníze bastion ještě spolkne. Navíc je dlouhodobě kvůli bezpečnosti uzavřena ulice Na Celné pro veškerý provoz.

Město požádalo na opravu a zajištění bezpečnosti bastionu dotaci a rada města dne 17. 9. odsouhlasila hlasy všech šesti přítomných radních přijetí dotace. Celkové výdaje na další projekt činí 11. 829.664 Kč včetně DPH. Podpora s Fondu životního prostředí činí 517.226 Kč. Podpora, neboli, dotace z evropského fondu pro regionální rozvoj, činí 8.792.848 Kč a město se ze svého rozpočtu, jako spolufinancování, bude podílet částkou 2. 519.590 Kč.

Práce na odstranění škod a zajištění bezpečnosti před dalším eventuálním sesuvem bastionu jsou nutné, o tom není sebemenších pochyb. Je ale zřejmé, že pokud se jedná o městskou akci, budou ceny vyšší, nežli, kdyby podobnou záležitost řešil soukromník. Ceny veřejných zakázek jsou totiž vždy vyšší, na to jsme si už zvykli.

Nejhorší na celé této neblahé události je však to, že k ní vůbec nemuselo dojít. Kdyby se totiž nevykácely staré a vzrostlé stromy včetně vyklučení pařezů, kořeny stromů by i nadále svah držely a k sesuvu by ani při enormních deštích nemuselo dojít. O tom, že k sesuvu bastionu došlo právě v důsledku vykácení stromů, jsou přesvědčeni obyvatelé této lokality. „Dříve byly též velké a dlouhodobé deště, ale pokud tady stromy stály, nikdy se svah nepohnul a nic podobného se za celých šedesát let, co zde žiji, nestalo. Ale jakmile stromy zmizely a přišly první velké deště, svah, který již nic nedrželo, ujel,“ řekl jeden z místních starousedlíků.

Z tohoto příkladu vyplývá, jak je vždy velice nutné, při podobných zásazích do přírody a jejích letitých zákonitostí, zvážit možná rizika a přistoupit k zásahům do přírody pouze tehdy, je-li jakékoliv riziko vyloučeno. V tomto případě se ukázalo, že vykácení stromů bylo chybou.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.