Město očima nezávislého člověka

Boleslaváky se stále více pohrdá

18.06.2014 06:38

Několikrát jsem na těchto stránkách upozorňoval na rozpor ve tvrzení starosty města a jeho činy. Tvrdí, že nevnímá město jako dvě části, ale jako jedno celistvé město. Jenomže kdysi padla jakási džentlmenská dohoda, že vždy dvě veřejná zasedání zastupitelstva se budou konat v Brandýse a každé třetí potom ve Staré Boleslavi. Toto rozdělení bylo spravedlivé, neboť zohledňovalo počty obyvatel v obou částech města.

Stejnou dohodu, a to již od počátku devadesátých let minulého století, učinili tehdejší zastupitelé v otázce investic. I zde se jako normativ vzal v potaz počet obyvatel. Od nástupu starosty Daniela Procházky do funkce však všechny tyto džentlmenské dohody vzaly za své. Za jeho panování se ve Staré Boleslavi nekonalo jediné veřejné zasedání zastupitelstva a i investice šly převážně do Brandýsa. Stalo se to prakticky normou.

Po nástupu Ondřeje Přenosila do starostenského křesla se praxe přece jenom o něco vylepšila, ale pouze o něco málo. Ve Staré Boleslavi se sice občas konalo nějaké to veřejné zasedání zastupitelstva, ale převážná většina se konala na zámku. A stejné to bylo i s výši investic. Do Staré Boleslavi jde stále méně peněz. A když už nějaké přijdou, pak jsou to na nutné celoměstské akce, jako například autobusové nádraží. Ale vraťme se k místu konání veřejných zasedání zastupitelstva. Poslední, které se konalo ve Staré Boleslavi, neslo datum 18. prosince 2013. Od té doby se konala veřejná schůze zastupitelstva každý měsíc, počínaje lednem. Všechna zasedání se konala na zámku, toto červnové bude tudíž již šesté zasedání nzastupitelů, které se koná v Brandýse a ve Staré Boleslavi ani jediné.

Jestli toto konání není pohrdáním obyvatel Staré Boleslavi, tak čím tedy? Každý městský činitel, od starosty po zastupitele by měl mít zájem, aby se o konání ve městě dozvědělo co nejvíce lidí a obyvatelé se tak mohli na chodu města podílet svými názory, návrhy a doporučeními. To znamená, že opravdu odpovědný veřejný činitel, by měl udělat vše, aby lidé na veřejná jednání přišli. Jak si tedy vysvětlit, že se zastupitelstva tak tvrdošíjně odmítají pořádat ve Staré Boleslavi, když tam je pokaždé sál plný? Jestli ono to nebude tím, že obyvatelé Staré Boleslavi jsou daleko kritičtější k vedení města a dávají to při jednáních hlasitě, mnohdy velice hlasitě, najevo. A to se zřejmě vedení města nelíbí, a proto zasedání zastupitelstva ve Staré Boleslavi nepořádá. Zkrátka, Boleslaváky se pohrdá!

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.