Město očima nezávislého člověka

Boleslavská ČSSD má nového předsedu a dále posiluje

27.04.2012 17:11

Řádná schůze Místní organizace ČSSD měla na pořadu, mimo jiné, i velmi důležitý bod. Dosavadní předseda místní organizace a radní Josef Dašek rezignoval na svou funkci. Důvodem odstoupení z funkce byla její časová a organizační náročnost, kterou dnes již bývalý předseda zvládal jenom s velkými obtížemi.

Členská schůze volila svého nového předsedu a všemi hlasy jmenovala poslance Sněmovny Parlamentu ČR Stanislava Humla, který se ihned po svém zvolení této funkce ujal.

Spolu s bývalým předsedou Josefem Daškem dal svou funkci k dispozici i místopředseda Lukáš Peldřimovský, ale všemi členy byl opět zvolen. Svůj postup vysvětlil tím, že chce mít svůj mandát časově v souladu s působením nového předsedy Humla. Druhý místopředseda místní organizace ČSSD František Toman byl do funkce zvolen při minulém jednání členské schůze, takže jeho rezignace a opětovné zvolení by bylo pouze formalitou.

Staroboleslavská ČSSD má tak toto vedení: Předseda Stanislav Huml, první místopředseda Lukáš Pelhřimovský a druhý místopředseda František Toman. Zároveň se rozšířil počet členů výboru ze tří, kde původně byl předseda a oba místopředsedové, na pět členů. Důvodem bylo rozšíření členů výboru při eventuelním jednání s druhou organizací ČSSD ve městě, které by mělo vést k opětovnému sloučení do organizace jediné. Toto jednání by právě měl vést rozšířený výbor. Zdali se opětovné sloučení dvou místních organizací podaří, ukáže až čas, ale bylo by to nanejvýš potřebné i vzhledem k tomu, že do příštích komunálních voleb musí být postavena pouze jediná kandidátka.

Při čtvrteční schůzi MO ČSSD zároveň se zároveň rozšířily řady členů, a to hned o čtyři. Kromě Dagmar Altmanové, která je již v komunální politice známá ze svého dlouholetého působení nejprve ve funkci předsedkyně komise životního prostředí a veřejného pořádku a současné členky této komise, vstoupili do strany i tři mladí muži a  je zvláště potěšitelné, že i mladí lidé si uvědomují, že současné řádění vládní pravice, které doslova a do písmene ožebračuje střední a chudší vrstvy obyvatelstva, je třeba razantně zastavit. A nadávání u piva nic nevyřeší a nejlepším řešením pro ně byl vstup do strany, která se za obyčejné lidi staví.

Členská schůze přijala ještě jedno velmi zásadní usnesení. Členové MO ČSSD se přihlásili všemi hlasy přítomných ke tvrdé opozici k vládnoucí koalici ve městě a doporučili bývalému předsedovi Daškovi, aby v intencích tohoto prohlášení rezignoval na své členství v radě města. Radní Dašek požádal o měsíc na rozmyšlenou. Předseda MO ČSSD Stará Boleslav pak prohlásil, že pokud by radní Dašek i po této lhůtě v radě setrval, byl by tam pouze sám za sebe a nikoliv za sociální demokracii. „Není přece možné, aby členové jedné strany v zastupitelstvu hlasovali při důležitých záležitostech každý jinak,“ prohlásil nový předseda Stanislav Huml.

MO ČSSD Stará Boleslav se zároveň rozhodla, že bude provádět pravidelné besedy s občany, při kterých se ze svého působení v zastupitelstvu budou občanům zodpovídat především zastupitelé za své působení a hlasování v zastupitelstvu. O místech a datech konání besed bude veřejnost na těchto stránkách včas informována.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.