Město očima nezávislého člověka

Boleslavská hasičárna se dočká i změn uvnitř budovy

07.08.2013 11:38

Po opětovném získání budovy staroboleslavských dobrovolných hasičů do majetku města, přišly na řadu velice důležité a nutné opravy. Po dobu bezprizornosti budovy, kterou po řadu let nesmyslně vlastnil Středočeský kraj, budova neskutečně zchátrala, a proto bylo velice chvályhodné, že radnice přikročila k její rekonstrukci.

Nejdříve byla budova zateplena, byla vyměněna shnilá okna a nyní přišla na řadu i práce uvnitř objektu. Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města textový návrh výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Změna užívání a stavební úpravy bývalé stanice městských hasičů ve Staré Boleslavi.“

Jak je u tohoto složení rady města zvykem, výběrové řízení bude opět provádět firma Jana Hárovníka. Obešlou se opět firmy z neveřejného seznamu firem a již nyní byla jmenována hodnotící komise z obvyklých jmen. Tentokrát, protože se týká o objekt hasičů, však bude v této komisi působit i starosta SDH Stará Boleslav Jaroslav Ších. Termín otevírání obálek byl stanoven na den 12.8. od 12 hodin. Do této hodiny a tohoto dne mohou firmy své cenové nabídky posílat.

V objektu by, podle původního záměru, který se ovšem ještě může několikrát změnit, měli mít svou klubovny dobrovolní hasiči, měl by zde být i Dům dětí a mládeže a dokonce se uvažovalo o tom, že by do této budovy mohla přesídlit i Středočeská lékařská záchranka, ale to vše ještě může být úplně jinak. Jedno je však jisté, hasičárna by konečně, po dlouhých letech, opět mohla sloužit městu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.