Město očima nezávislého člověka

Boleslavská ulice by měla mít konečně chodník

29.04.2013 10:41

V Boleslavské ulici ve směru od náměstí ke kasárnám končí po pravé straně chodník u ulice 17. listopadu. Pokud by chodci v tomto směru chtěli jít na autobusovou zastávku u Keraba, musejí buď přejít na druhou stranu a po několika desítkách metrů se vrátit na stranu původní nebo riskovat a jít po silnici.

Proto se rada města, dle mého názoru velice správně, rozhodla, že se zde vybuduje chodník. Součástí chodníku by měla být vybudována i označená cyklostezka. Tato stavba by měla být financována za pomoci dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury, což ovšem znamená, že část stavby bude financovat i město.

V podmínkách daných pro získání dotace je klauzule, že veškeré pozemky, na kterých by se měla realizovat stavba s dotací státu, musejí být v plném vlastnictví investora, v tomto případě města. Výstavbou chodníku v Boleslavské ulici je však dotčen i pozemek parcelní číslo 2676(1 v k.ú. Stará Boleslav, jehož vlastníkem je kraj.

Rada města proto podepsala smlouvu se společností CityPlan s.r.o., kterou zplnomocnila ke všem jednáním vedoucím k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení k výstavbě chodníku. Součástí těchto jednání je i nutnost bezúplatného převodu pozemku kraje do vlastnictví města, což tato firma též zajišťuje. Jedná se o podmínky darovací smlouvy.

Termín podepsání darovací smlouvy o zmíněném pozemku již byl naplněn, aniž by k podpisu došlo. Zástupkyně společnosti CityPlan Helíková radě oznámila, že jednání s krajem kvůli podepsání darovací smlouvy se protáhnou minimálně do konce letošního roku.

Z tohoto důvodu rada města rozhodla, že posune termín, do kdy by měla být s krajem darovací smlouva podepsána do konce letošního roku. Pokud by se tak stalo, bude muset zařadit do rozpočtu na příští rok investice do výstavby chodníku v Boleslavské ulici včetně odsouhlasené dotace.

Na tomto případu se opět prokázalo, že úředníci, v tomto případě ti krajští, velice často házejí městům klacky pod nohy, neboť bezúplatné převody pro kraj bezcenných pozemků se dějí velice často. Byrokracie u nás kvete způsobem nevídaným a ke škodě lidí za tím nestojí nikdo jiný, nežli nějaký úředník.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.