Město očima nezávislého člověka

Brandýská radnice pokračuje v rozšiřování

09.04.2013 11:20

Starosta Ondřej Přenosil informoval radu města o pokračování projektových prací v záležitosti zakázky „Rozšíření radnice na pozemku stpč 204/1 v Brandýse nad Labem“.

Z důvodu časové náročnosti, uvádí zápis z jednání rady města, je potřeba v předstihu zadat předběžné oznámení o této zakázce na Profilu zadavatele. Proto byl radě města předložen návrh na zplnomocnění společnosti S.I.K. Praha 9, zastoupené Janem Hárovníkem, k zastupování města v této zakázce.

Rada města vzala tuto informaci na vědomí a zplnomocnila Jana Hárovníka k zastupování města v této zakázce. Kolik Jan Hárovník za tuto zakázku obdrží, se zápis nezmiňuje.

Jan Hárovník zastupuje město a vykonává pro něj mnoho dalších činností již po řadu let a lze předpokládat, jak vyplývá z jednotlivých zápisů z jednání rady města, že si ročně přijde na tři až čtyři miliony korun. Lze tudíž říci, že si svůj podnikatelský záměr založil pouze na příjmech od města.

Nikdo netvrdí, že svou práci vykonává špatně, i když zpackané výběrové řízení na revitalizaci brandýského náměstí, následná pokuta ze strany ÚOHS městu a nutnost vypsat nové, již správné, výběrové řízení, jde plně právě za Janem Hárovníkem, který pro město výběrové řízení zajišťoval.

Další otázkou je, zdali by město, ve snaze ušetřit, nemělo na každou takovouto zakázku vypisovat výběrové řízení otevřené všem zájemcům, kdy by se tito zájemci, ve snaze zakázku získat, snažili srazit cenu co nejníže. V případě neustálého zadávání zakázek Hárovníkovi nikdo netuší, zdali by se tyto zakázky nedaly pořídit levněji.

Na toto téma vedli opoziční zastupitelé již několikrát diskuzi s tímto požadavkem, ale vždy jim bylo ze strany vedení města řečeno, že by zakázky u nikoho jiného  tak levně město nepořídilo. Tomuto tvrzení se může, ale také nemusí věřit, protože se o to město po řadu let, a to již za velení minulého  starosty, nikdy nepokusilo.

Pokud by v příštích komunálních volbách doznala radnice podstatných změn, určitě by pro Hárovníka tak jednoduchý podnikatelský život skončil. To ovšem neznamená, že by se nemohl výběrových řízení účastnit a kdoví, možná by se ceny za zakázky rapidně snížily. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.