Město očima nezávislého člověka

Brandýské děti zpívaly na celostátní přehlídce

27.05.2013 16:02

O minulém víkendu, ve dnech od 24. do 26. května se konala v Uniově celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů. Město na ní reprezentoval sbor ze ZŠ Na Výsluní.

Zástupce ředitele školy, Břetislav Krchov, proto v polovině května požádal radu města o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravy dětí na tuto přehlídku a OKCR tuto žádost podpořil. Navrhl radě města poskytnout dětem částku ve výši 20.000 Kč.

Rada města na svém zasedání poděkovala dětskému pěveckému sboru ZŠ Na Výsluní za úspěšnou reprezentaci města a souhlasila s poskytnutí příspěvku v navrhované výši. Úhrada bude provedena z kapitoly rozpočtu města – práce s mládeží.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.