Město očima nezávislého člověka

Brandýské náměstí by mělo být hotové koncem října

29.05.2012 11:47

Vzhledem k problémům s výběrovým řízením na zhotovitele díla „Revitalizace centra Brandýsa nad Labem – obnova Masarykova náměstí“ došlo k posunu harmonogramu prací na projektu. Rada města se usnesla, že město navrhne poskytovateli dotace na tuto akci Regionální radě regionu Střední Čechy Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

V dodatku se uvádí, že k zahájení realizace obnovy náměstí došlo až dne 7.11.2011 a ukončení prací se tak prodlužuje o více jak 30 kalendářních dní. To znamená, že se musí toto prodloužení řešit právě dodatkem. Fyzická realizace obnovy náměstí by měla být, dle tohoto dodatku, ukončena dne 31.10.2012.

V návrhu se dále uvádí, že se prodlužuje ukončení celého projektu ke dni 28.12.2012 a závěrečná žádost o platbu bude prodloužena ke dni 31.10.2012. Přijetím dodatku regionální radou by nebylo ohroženo proplacení dotace, neboť poslední, již dvakrát prodloužený, termín zněl na květnové datum.

Poslední známé informace o navýšení ceny za vícepráce zněly na částku téměř 600 tisíc korun za instalaci lampy veřejného osvětlení včetně kabeláže u přechodu pro chodce u lékárny.

Pokud by poslední známý termín dokončení prací na náměstí platil, mohli by se občané města již koncem letošního roku opět po náměstí pohybovat normálně, a to včetně automobilové dopravy, kterou dnes výrazně omezují semafory.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.