Město očima nezávislého člověka

Brandýskoboleslavský ráj

23.07.2011 17:28

Toto sousloví mne napadlo po přečtení posledního, ale i předchozích vydání Městských listů. Opravdu je naše město takový ráj na Zemi, kde prakticky neexistují problémy, špatné zprávy nebo jiné negativní věci? Každý, kdo se jen na chvilku podívá do Městských listů, musí být naprosto přesvědčen, že všechno klape a funguje, všichni se mají rádi, sluníčko svítí, ptáčci zpívají, všechno vzkvétá, hodní představitelé města všechno s láskou zařídí atd.

Skutečnost je však někde úplně jinde. Jsou věci, které se zkrátka v tomto „médiu“ běžný občan nedočte a ani nikdy nedozví. Město se prakticky třese v základech, místostarosta Vávra musel odstoupit a nikde ani řádka proč. Ve městě probíhá petice proti nenasytným těžařům písku a zase nikde ani zmínka. A to ani nemluvím, že město v Městských listech ani nezveřejnilo, že se má prakticky už uvnitř města těžit. Ani na městském informačním portále jsem o tak zásadní akci jako je těžba U jatek nenašel ani slovo. Chvályhodné informace o dokončení rekonstrukce některých ulic se určitě dozvíme. Co se však nedozvíme, je skutečnost, že se často jedná o předražené zakázky pro stále stejné firmy. Stejně tak se nedozvíme, že těžké nákladní automobily se sutí devastují silnice a městský i soukromý majetek v obytných zónách města s plnou podporou městských úředníků.

Městské listy by měly sloužit jako nestranný a vyčerpávající zdroj informací občanům města. Občané města si Městské listy platí ze svých daní. Miliony investované do tvorby a distribuce tohoto média se tak mění v jakousi „pozitivní reklamu zadarmo“ pro některé představitele města. Že tito představitelé města a jejich úředníci v některých případech občanům doslova škodí, je také jedno. To, že tito lidé jednají v zájmu kohokoliv, jen ne v zájmu občanů města se také musí tajit.

Této zoufalé situace si všimli někteří zastupitelé a požadovali vytvoření nějaké komise, která by se zabývala zlepšením obsahu Městských listů. Vznikla tak jakási neoficiální „mediální rada“, která se měla scházet každý měsíc a vyjadřovat se k těmto novinám. Tato rada se však sešla pouze jednou a prakticky se obsahem vůbec nezabývala.

Domnívám se, že Městské listy by mělo být médium, které zajistí plnohodnotné a vyčerpávající informace o každodenním dění ve městě. Tragické je, že toto médium svojí funkci téměř neplní a občan, který se chce dozvědět něco o skutečném dění ve městě, musí využít soukromých informačních portálů nebo novin. Tak se postupem času z Městských listů stal za peníze daňových poplatníků podřadný cenzurovaný plátek, který jen trochu myslící občan města nemůže brát vážně.   Za tuto cenzuru a propagandu, kterou již léta vytváří „odpovědná redaktorka“ Michaela Miková by se totiž nemusel stydět ani doktor Goebbels. Ale i tak děkuji, že „redakce“ Městských listů mi dává možnost se alespoň na chvíli dostat při jejich čtení do brandýskoboleslavského ráje.                      

Lukáš Peldřimovský

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.