Město očima nezávislého člověka

Břehy Labe se budou opravovat

02.06.2014 09:55

Státní podnik Povodí Labe předložil radě města návrh smlouvy o souhlasu města se vstupem na jeho pozemky u Labe v katastru Brandýsa nad Labem v rámci stavební akce "Labe, oprava opevnění řeky kilometry 865,00 - 865,200." Jedná se o pozemky města na březích Labe, které nejsou zatíženy žádnými břemeny, a to v části labského břehu, kde se budou práce provádět.

Na základě doporučení právníků, jednotlivých odborů radnice i místostarosty Nekvasila, vyslovila rada města souhlas se vstupem na své pozemky za dodržení určených podmínek. OÚRPP si vymínil, že stavebník, tedy státní podnik Povodí Labe, provede pasportizaci přístupové cesty ke stavbě, kterou před zahájením stavby předá správci místních komunikací. Další podmínkou vyslovení souhlasu bylo, že případné vady a škody vzniklé v průběhu dílla opraví stavebník na své náklady a dále, že označí dopravní omezení provozu na cyklostezce.

Po ukončení díla uvede stavebník pozemky do původního stavu a předávacím protokolem je opět převezme OÚRPP. Stavba na březích Labe by se měla provádět ještě v letošním roce. Nakolik se však dotkne cyklostezky, či zda na ni v úseku stavby bude muset být úplně zastaven provoz, zápis z jednání rady města neuvádí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.