Město očima nezávislého člověka

Bruselu došla s Českem trpělivost. Stopnul miliardové dotace

19.03.2012 12:06

Takto byl pojmenován dne 15.3.2012 článek na Novinky.cz., ve kterém autor uvádí, jak je Brusel nespokojen s kontrolou utrácených peněz z dotací evropských fondů.

Neumím si ani představit, jaké sankce čekají na občana, který poctivě a v dobré víře vyplní svoje daňové přiznání, ale vzhledem k jeho složitosti a mnohdy nepochopitelnosti se dopustí chyby a ošidí nechtěně stát např. o 2 tis.korun. A na druhé straně jsou zde odborníci, kteří na ministerstvech mají jediný pracovní úkol, a tím je kontrola dotací z evropských fondů. Za svoji práci dostávají plat a k tomu nemalé odměny, protože PRÝ pracují pod stresem a vykonávají práci zodpovědně. Skutečnost je ale taková, že výsledek jejich práce je přímo katastrofální, protože náš stát a tím my všichni můžeme přijít až o desítky miliard korun.

Ano, toto je obrázek dnešní doby. Na jedné straně se plýtvá, vyhazují se miliardy za zbytečnosti a na straně druhé se nemilosrdně šetří, a to na invalidech, rodinách s dětmi, důchodcích a sociálně slabších občanech.

Dnešnímu stavu naší tragické ekonomiky a tím i celospolečenské krize se nemůžeme divit. My starší si asi ještě pamatujeme, jak nám rodiče říkali, abychom vše, co se naučíme, dělali dobře a svému oboru rozuměli. Tak to alespoň bylo u nás. Toto ale neplatí pro ty, kteří rozhodují o nás všech. Jsem přesvědčená, že ředitel nemocnice by měl být lékař a jeho náměstek ekonom, ministr dopravy by měl být odborník v daném oboru a ne např.majitel bezpečnostní agentury, stejně tak jako ministr vnitra nemůže být novinář,  ministr financí chemik a tak bych mohla pokračovat.

Jsem přesvědčená, že vláda má byt složena z odborníků, kteří svému rezortu rozumí. Ti si potom jako spolupracovníky vyberou také odborníky, protože vědí, že bez nich to nejde. Ale protože toto neplatí, tak o našem životě rozhodují lidé,  jejichž odbornost s řízením svěřeného rezortu nemá nic společného.

Toto mé tvrzení dokumentuje i fakt současných úspor.

Drastické škrty ve státním rozpočtu způsobí to, že velká část občanů omezí svoje nákupy, kupní síla obyvatel se sníží. Tím výrobci a ostatní firmy začnou méně produkovat a začnou propouštět. Začne se zvyšovat počet nezaměstnaných a státu se tím zvýší výdaje. Lidé nebudou mít na bydlení, začnou dlužit atd. Kola naší ekonomiky se začnou pomalu zastavovat.

K tomu  přispívá i nezájem našich zákonodárců o uzákonění majetkových přiznání, přitom v řadě zemí jsou majetková přiznání samozřejmostí, nepostihování korupce a zametání korupčních afér pod koberec. Není zájem zprůhlednit veškerá výběrová řízení a veřejné zakázky ve státních institucích a na všech stupních státní správy včetně měst a obcí.

Nejsem přesvědčená, ze zvolená cesta úspor je ta správná. Již staré české přísloví říká „Dej krávě do držky, ona ti dá do dížky“. Ach, kéž by znali toto moudro i ti, kteří drží v ruce naše finance. Zatím si ale pouze úspěšně razíme tunel k řecké cestě.

Dagmar Altmanová

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.