Město očima nezávislého člověka

Bude konečně v ZŠ Palachova klid?

13.03.2014 11:32

Brandýské noviny nedávno informovaly, na základě zápisu z jednání rady města, že současným školským radám na školách zřizovaných městem, končí tříletý mandát. Zároveň rada města jmenovala do každé školské rady jednotlivých škol své dva členy, další dva členy školské rady zvolí pedagogický sbor a poslední dva členy pak rodiče žáků, kteří školu navštěvují.

 

Tato informace se samozřejmě týká i ZŠ Palachova. O nedobrém stavu na této škole se již psalo, na jedné straně se zde vyjádřil ředitel školy, na straně druhé, v rámci objektivity zpravodajství, se vyjádřil s opačným názorem člen školské rady.

 

Včera jsem obdržel další e-mail týkající se této školy. Byl od rodiče, jehož děti do této školy chodí.

Psal: „Dobrý den, pane Kapale.

Vzhledem k tomu, že se tématu věnujete, mi dovolte sdělit dopisem z dnešního (12. 3.) hovoru s jednou pedagožkou. Na škole je klid, učitelé stojí za ředitelem, zbytečné „buzerace“ učitelů ze strany vedení školy, oproti zkušenostem z jiných škol, prakticky neexistují.

 

Jediné, co je problém, je právě ten stále existující tlak kohosi na ředitele. Učitelé ani nevědí, kdo a proč na nějaké personální změny tlačí, a právě proto je ta situace neustálého tlaku odkudsi zvenčí a související nejistoty, nepříjemná.

 

Tolik jsem se dozvěděl dnes při chvilkovém rozhovoru. Není tedy úplně pravda, jak uvedl pan Čierny, že za ředitelem stojí nepedagogický personál a učitelé jsou de facto „terorizováni“ ze strany ředitelství. Spíše to vypadá na nějaké vyřizování účtů. Kdy ovšem rukojmím jsou učitelé, žáci a jejich rodiče.

S pozdravem…

A následoval podpis.

 

Pisatel si nepřál být jmenován v novinách a není se co divit. Vždyť pokud by to na škole bylo tak, že kdosi záměrně vyvolává neklid a chaos, mohly by být právě děti pisatele potenciální obětí. To byl důvod, proč pisatel nechtěl být jmenován.

 

Je přece vždy špatné, pokud v nějakém společenství lidí vládne nedůvěra, chaos, neklid a nesoulad, ať už se jedná o firmu, úřad či školu. A právě v případě školy je to o to horší, že to odnášejí ti, co za nic nemohou – děti. Protože právě děti vycítí, když je ve vzduchu něco zlého a špatného, a proto doufám, že nová školská rada ukončí tento neblahý stav ve škole, ředitel bude mít klid na svou náročnou práci, stejně jako všichni pedagogové a ostatní personál. Moc bych si to přál a věřím, že se to podaří. Vždyť jde přece o děti.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.