Město očima nezávislého člověka

Bude město čelit trestnímu oznámení?

12.06.2012 10:55

Zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 7. června rozhodlo, že město od nájemce Jana Rejlka odkoupí mobiliář restaurace v brandýském  zámku včetně vybavení kuchyně a uhradí mu poměrnou část vložených investic.

 

Dne 5. prosince 2003 byla podepsána mezi městem a Janem Rejlkem Smlouva o pronájmu nebytových prostor na zámku. Nájemce zde vybudoval a zařídil restauraci. V roce 2011 se nájemce obracel na město několikrát se žádostí na ukončení nájmu dohodou. Jako důvod tohoto ukončení nájmu uváděl především zhoršený zdravotní stav. Proto rada města projednala dne 21.12.2011 postup na ukončení nájemní smlouvy s nájemcem dohodou.

 

Nájemce nabídl městu k odkoupení vybavení kuchyně, které bylo vyráběno na míru a zároveň požadoval úhradu alikvotní části vložených investic do nebytového prostoru. Dohoda nakonec zněla tak, že město rozhodlo o vypořádaných investic za cenu ve výši 2.451.820 Kč bez 20 % DPH s tím, že částka 600.000 Kč včetně DPH bude uhrazena při podepsání dohody o ukončení nájmu nebytových prostor. Doplatek 1.951.820 Kč bez DPH bude městem nájemci splácen ve výši 16.265,17 Kč bez DPH formou faktur, počínaje červencem 2012 po dobu deseti let.

 

Zastupitelstvo nakonec na toto vypořádání kývlo a návrh odsouhlasilo.

 

Dále zastupitelstvo rozhodlo o vypořádání odkoupení mobiliáře restaurace, vybavení kuchyně a dalšího příslušenství za cenu 888.900 Kč bez 20 % DPH. Částka 480.000 Kč včetně DPH bude uhrazena při uzavření dohody o ukončení nájmu a zbytek ve výši 488.900 Kč bez DPH bude hrazen měsíčně formou faktur po dobu pěti let, počínaje červencem letošního roku. Výše splátky bude činit 8.148,33 Kč bez DPH.

 

Aby se mohlo zastupitelstvo odpovědně rozhodnout, jak naloží s penězi daňových poplatníků, mělo by mít k dispozici veškeré podklady týkající se pronájmu nebytových prostor na zámku. Což se ovšem nestalo. Zastupitelé v materiálech zaslaných před veřejným projednáváním obdrželi pouze Dohodu o ukončení pronájmu, ale již neobdrželi ani původní smlouvu včetně stanovení nájemného, ale ani dodatky této smlouvy, a ty byly pro rozhodovávání podstatné.

Původní smlouvu a tyto dodatky si obstarala zastupitelka Ivana Čierná – Peterová, která na zasedání uvedla, že nájemce si v prvních letech nájmu vložené investice obydloval formou sníženého nájemného. Nájemce měl městu, dle smlouvy hradit ročně nájemné ve výši 190.000 Kč. V počátku smluvního vztahu, jak vyplývá ze smlouvy, však hradil městu pouze něco přes třicet tisíc korun.

Rada města zastupitelům uvedla, na veřejném zasedání, že si nechala vypracovat znalecký posudek jak na vložené investice, tak i na mobiliář. Jenomže už fakt, že si nájemce investice částečně obydloval, neuvedla.

Ve znaleckém posudku nebylo též uvedena výše odpisů na mobiliář. Dle zákona o účetnictví se mobiliář odepisuje ve zrychleném režimu, takže účetní hodnota vybavení kuchyně i restaurace od doby pořízení by měla mít dnes již zanedbatelnou hodnotu, což se mělo v celkové ceně respektovat.

Nejdůležitějším faktem však zůstává, že každý podnikatel svou činnost provozuje s podnikatelským rizikem. Pokud má podnikatel špatný podnikatelský záměr nebo se jeho aktivity pro nezájem spotřebitelů nevyplácejí, nese toto riziko podnikatel sám. Restaurace na zámku nikdy příliš neprosperovala, byl jsem osobně svědkem toho, že i při velkých a masivně veřejností navštěvovaných akcích, jakými byl například koncert Wabiho Daňka nebo Martiny Kocianové na nádvoří zámku, restaurace byla více než poloprázdná.

Zastupitelé, kteří pro odkoupení mobiliáře i vložených investic hlasovali, stejně jako rada města, uváděli, že restaurace na zámku je pro město velmi důležitá, a pokud by se pro nákup zastupitelstvo nerozhodlo, zrenovovaný prostor by chátral.

Jsem naprosto přesvědčen, že město bude mít se zajištěním nového provozovatele restaurace obrovský problém, protože žádný opravdu zkušený restauratér do podniku, ke kterému není možný příjezd automobilů a navíc je mimo střed města, jen tak nepůjde. Domnívám se, že i pro návštěvnost zámku je zamezení příjezdu k zámku naprostým nesmyslem a návštěvnost se opět zhorší.

Někteří zastupitelé tvrdili, že restaurace bude živa především z návštěvníků zámku. Podle mého je to chiméra. Brandýský zámek není Karlštejn a davy lidí se na zámek nesjíždějí, takže z turistů by se restaurace určitě neuživila.

Nejenom pro tyto důvody, ale i pro nehospodárné nakládání s veřejnými finančními prostředky oznámila veřejně zastupitelka Ivana Čierná – Peterová, že podá na město trestní oznámení pro pochybení při správě cizího majetku a jsem rozhodnut, pokud by se tak opravdu stalo, se pod toto oznámení podepsat též. Jsem totiž naprosto přesvědčen, že ti zastupitelé, kteří hlasovali pro odkoupení investic a mobiliáře, vyhodili peníze daňových poplatníků oknem.

A kdože pro tento náveh rady města hlasoval? Samozřejmě naprosto celá koalice, tedy všichni zastupitelé z ODS, TOP 09 i dva samostatní Dašek a Procházka. Ale k nim se přidali i dva členové opozice, konkrétně Bohumil Javůrek ČSSD II. a Ida Elsnerová KSČM. Proti tomuto návrhu hlasovali: HUML, Peterová – Čierná, Benda, Hajleková, Kapal. Zastupitel Bíma ČSSD II. v té době už na zasedání chyběl.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.