Město očima nezávislého člověka

Bude nové výběrové řízení na zahradníky

04.02.2015 10:42

Odbor životního prostředí navrhl radě města ukončit stávající smlouvy na údržbu veřejné zeleně v majetku města, a to z důvodu navýšení ploch o cca 40 %. Tyto nové plochy s veřejnou zelení nebyly v původních smlouvách zahrnuty.

Jedná se například o sídliště U Vodojemu, louka pod nemocnicí, zde se jedná o původní majetek nemocnice odkoupený městem za 38 milionů korun a o původní pozemek investora Kauflandu, který město směnilo za pozemky na bývalé zahrádkářské kolonii na Zápské, dále pak se jedná o Ostrůvek, Příměstský les v Houštce, pozemky u ulice Třebízského a o další pozemky, které nebyly obsahem původních smluv.

Původní smlouvy byly dvě a zněly tak, že údržbu zeleně v kú Brandýs prováděla firma Lukáš Rajtr a v kú Stará Boleslav firma Jindřich Bursík. Rada města souhlasila s ukončením uvedených smluv s dodavateli na údržbu městské zeleně a souhlasila s vypsáním nového výběrového řízení na dodavatele těchto služeb. Dále rada města pověřila pracovnici OŽP Karbanovou začít konat potřebné kroky k ukončení smluv a vypsání nového výběrového řízení tak, aby nová smlouva na údržbu veřejné zeleně byla účinná od 1. 1. 2016.

OŽP dále navrhl, aby nová smlouva na dodavatele údržby veřejné zeleně v majetku města zahrnovala všechny plochy s veřejnou zelení v majetku města, a to pro všechna katastrální území. Zápis z jednání rady města již neupřesňuje, zda se bude konat jedna veřejná soutěž pro Brandýs a druhá pro Starou Boleslav tak, jako tomu bylo dříve, tedy že by se o městskou zeleň opět staraly dvě firmy, nebo zda bude vypsáno pouze jedno výběrové řízení pro jedinou firmu, která by obsáhla údržbu zeleně v celém městě. Jak to vše nakonec dopadne, se dozvíme až bude výběrové řízení vypsáno a zveřejněno.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.