Město očima nezávislého člověka

Bude se konat výstava s názvem „Kroniky promluvily“

04.04.2013 11:30

Zastupitel Miroslav Písačka, ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha východ v Brandýse, připravuje výstavu historických kronik města a pamětních knih místních škol, spolků a organizací. Kromě škol, působících ve městě, se bude jednat o všechny spolky. Baráčníci, rybáři, pěvecký sbor Bojan, sportovní organizace, ale i střední školy na území města, ti všichni se na výstavě budou podílet svými historickými dokumenty.

Výstava „Kroniky promluvily“ se bude konat v brandýském muzeu u příležitosti 95 výročí vzniku samostatného Československa ve dnech 28.9 až 13.10. 2013 a mělo by se jednat o první výstavu tohoto druhu ve městě v polistopadových dobách. Pokud se něco podobného konalo před listopadem 89 se neví.

Rada města s touto iniciativou OKCR a zastupitele Písačky souhlasila a rozhodla, že město nad výstavou převezme záštitu. Zároveň vydala povolení vystavovat některé kroniky města, veřejnosti tím budou kroniky představeny ve skleněných vitrínách, aby se zamezilo dotykům a případnému zničení vzácných historických děl. Nejdůležitější záznamy z kronik budou vyfotografovány a instalovány na speciálních panelech, aby si je lidé mohli důkladně přečíst a prohlédnout.

Organizátor výstavy, odbor kultury a cestovního ruchu, zároveň na tuto akci požádal o grant města ve výši 20 tisíc korun prostřednictvím grantového programu města pro rok 2013. Grant již získal i evidenční číslo. I když rada města, opět všemi hlasy, jiné hlasování se v radě města neděje, tuto akci, a nutno říci, že skvělou akci, podpořila, v zápisu z jednání rady města chybí záznam o tom, zda bude OKCR požadovaná částka přidělena, ale je docela možné, že se grantech města již rozhodlo předem.

Není příliš mnoho akcí ve městě, které rada města podporuje,  aby byly pro město a jeho obyvatele přínosem. Tato akce je jednou z těch, kterým nezbývá nic jiného, nežli zatleskat. Občané města si totiž budou moci ověřit, jak se ve městě žilo v dřívějších dobách, a to je dobře, neboť ten, kdo nezná svou historii, si ji bude muset prožít znovu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.