Město očima nezávislého člověka

Bude se kupovat licence na software

13.07.2012 20:24

V návaznosti na vybudování IT centra – serverovny, jejíž výstavbu od počátku provázely pochybení a nesrovnalosti a jejíž výstavba a nákup IT techniky již stála daňové poplatníky města pěkných pár milionů, bude město investovat další miliony do nákupu licencí na software.

Jedná se o nákup licencí balíku MS-Office. Důkladnou analýzou prošly tři možné způsoby nákupu licencí, a to: Za prvé: Jednorázový nákup licencí, tak zvaných krabicových verzí.

Za druhé: Dlouhodobý nákup licencí v rámci programu Select Plus GOV.

A za třetí: Dlouhodobý pronájem licenčních práv.

Jako pro město nejvýhodnější doporučil IT odbor radě města pořízení licencí s využitím možnosti rozložení plateb v dlouhodobém časovém horizontu. IT odbor radě navrhl licenci v programu Select Plus GOV. Pro tento způsob licencování byla již v minulosti uzavřena rámcová smlouva mezi ministerstvem vnitra ČR a společností Microsoft Corporation, a právě od této firmy město licence nakoupí.

Bude se jednat celkem o sto padesát licencí a za tři roky město zaplatí celkem 2.628 tisíc korun. Platby však budou rozloženy a ročně se firmě zaplatí 876 tisíc korun. Následně, uvádí se v zápisu z jednání rady města, bude v tříletých cyklech hrazena pouze podpora (Software Assuance) ve výši přibližně 409,5 tisíc korun ročně.

V dlouhodobém horizontu, například za 9 let lze tímto způsobem tímto způsobem financováni docílit roční náklad cca 565 tisíc korun s výhodou a možností používat aktuálně nové verze kancelářského software. Rada města rozhodla, že město podepíše smlouvu na nákup licencí právě s firmou Microsoft Corporation.

Vzhledem ke známému faktu, že stát, za vedení této koalice, podepisoval většinu smluv předražených, je tudíž otázka, zdali by se licence nedaly pořídit laciněji, i když je možné, že vzhledem k uzavření smlouvy nadřízeným orgánem města, tedy ministerstvem vnitra, musí i města přistupovat k podepisování smluv právě s touto firmou. O tom, zdali je to povinnost města či jeho libovůle, se zápis nezmiňuje.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.