Město očima nezávislého člověka

Bude se městu muset hlásit i použití WC?

03.07.2013 11:41

O tom, jak nesmyslné jsou u nás stávající předpisy a jak řehtá úřednický šiml, vypovídá příklad soukromé mateřské školky, která ančto není školským zařízením, nesmí ani používat názvu mateřská školka, ale Klub Klíček. Hrozný paradox!

Dětský klub Klíček působí v rezidenci ve Staré Boleslavi a patří městu. A u této Rezidence je i poměrně velká zahrada. A právě tam by chtěli pracovníci tohoto klubu postavit pro děti indiánský stan tee pee. Aby ho mohly pracovnice, netroufám si ani napsat učitelky, postavit, musely nejdříve dopisem požádat odbor životního prostředí, aby jejich žádost laskavě zprostředkoval u rady města.

OŽP jejich žádost předal radě města, a ta rozhodla, že dětský Klub Klíček smí ve spodní části ( Vidíte? RM dokonce přikázala i kde smí být stan postaven) zahrady Rezidence tee pee postavit. Zároveň rada města uvedla, že stan má být využíván pro venkovské aktivity dětí a současně pro ekoprogram a plánované příměstské tábory dětí o prázdninách.

V normálně fungující společnosti, nesešroubované ohromným množstvím přepisů, které dávají úředníkům moc a možnost, aby se dozvěděli naprosto o všem, což mi připadá jako špiclování, by takové maličkosti, jakou je postavení stanu na zahradě, bylo ponecháno na rozhodnutí odpovědných pracovníků, a to bez jakékoliv ponížené supliky ke všemocným radním a úředníkům. Stačila by přece jedna jediná věta v nájemní smlouvě, že se pro potřeby dětí může využívat i zahrada. Samozřejmě bez trvalého poškození. A bylo by to. Jenomže právě tohle u nás nelze, to by úředníci nevěděli o každém kroku, a to by přece vedlo k anarchii. Budou muset obyvatelé města hlásit radě města i každé použití WC? Že je to pitomost? Jistě! Ale není stejnou pitomostí i tyto nutné podobné žádosti?

Chce se mi zvracet, velebnosti, říkala Kelišová. Mně též, dodávám já.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.