Město očima nezávislého člověka

Bude se na Probošťáku stavět?

21.01.2013 11:52

Po dlouhých tahanicích o pronájem rekreačního areálu u Proboštských jezer se konečně dne 30.5.2012 podepsala nájemní smlouva s pronajímatelem Jakubem Studeckým.

Ten požádal dne 10.9.2012 město o souhlas s provedením několika stavebních úprav. Jednalo se o vybudování nových sprch, ty by měly být v současné budově s WC a vybudování nového hřiště o rozměrech 22 x 28 m2 pro plážový volejbal a fotbal. Hřiště by mělo vzniknout, dle návrhu nájemce, v místě mezi chatou a stávajícím tenisovým kurtem, a to na náklady města.

Dále nájemce uvedl, že je potřeba opravit havarijní stav chatky, opravu vyčíslil na 130.000 Kč.

Rada města dne 19.9.2012 tuto žádost projednala a rozhodla o opravě střechy chatky s tím, že oprava bude zařazena do rozpočtu města na rok 2012. Ostatní návrhy na investice, hrazené městem odsouhlaseny nebyly. Rada města zato nájemce vyzvala, aby záměr podrobně specifikoval a předložil i situační plánek včetně rozpočtu.

Nájemce požadavek rady města splnil a opět požádal město o provedení následujících oprav a investic. Jedná se o zmiňované hřiště na plážový volejbal, kde by se měla cena pohybovat v rozmezí 355.000 Kč, opravy stávajících sprch, tam stanovil cenu na částku 127.000 Kč a navíc přidal doplnění dětského koutku o jeden až dva herní prvky v ceně cca 20 až 40 tisíc korun, zakoupení tří nebo čtyř kusů vodních šlapadel, ty by měly stát 210 až 280 tisíc korun a chtěl, aby se vybudovala sprcha se studenou vodou přímo na pláži v ceně cca 50 tisíc korun.

Dále nájemce požadoval pokácení některých vzrostlých topolů za cenu 20 až 50 tisíc korun, to podle počtu stromů. V plánu uvedl i záměr vybudovat menší přístavní molo pro menší jachty a motorové čluny v zadní části areálu v místě někdejšího tobogánu. U tohoto záměru však předpokládanou cenu neuvedl.

Výše těchto investic by na náklady nájemce neměla mít vliv na obsah nájemní smlouvy, uvádí se v zápisu z jednání rady města. A zápis dále uvádí, že město nechalo či nechá (zdali byla oprava provedena se neuvádělo) střechu chatky, jejíž oprava byla zařazena do rozpočtu města již vloni. Dále rada města rozhodla, že město nechá na své náklady opravit sprchy v areálu v uvedené ceně a pokácet požadované topoly.

Rada města nemá námitek ohledně vybudování hřiště na plážový volejbal, doplnění dětského hřiště ani proti zakoupení vodních šlapadel, stejně jako proti vybudování sprchy přímo na pláži či vybudování přístavního mola. Ovšem všechny tyto uvedené investice by měl hradit nájemce ze svých prostředků a nebyly by hrazeny městem. Udělení souhlasu s uvedenými investicemi vstoupí v platnost dne 31.1.2013.

Jak vyplývá ze zápisu, pokud by nájemce opravdu zaplatil ze svého uvedené investice, neměl by nárok na snížení nájemného, ale musel by ho hradit v původní určené ceně.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.