Město očima nezávislého člověka

Bude se navyšovat cena za zimní údržbu

27.11.2012 14:29

Rada města dne 19. 10 2011 rozhodla o zařazení dalších komunikací do „Plánu zimní údržby komunikací“ od data 1. 11. 2011. Jednalo se především o zimní údržbu chodníků v sídlištích.

Společnost AVE CZ. odpadové hospodářství s.r.o. toto navýšení akceptovala, ale protože nebyly dořešeny smluvní vztahy – dodatky  smlouvy na navýšení objemu služeb vyplývající z původní smlouvy, prováděla firma v minulém období zdarma.

Z těchto uvedených důvodů, uvádí se v zápisu z jednání rady města, požádala firma AVE CZ o navýšení ceny za pohotovost o 4.900 Kč za měsíc a za údržbu komunikací o 5.900 Kč za každý den výjezdu.

Rada města s tímto navýšením na žádost AVE CZ souhlasila a do data 15. 12. 2012 by měl být oběma stranami tento dodatek podepsán. Tolik zápis.

Již při schvalování rozpočtu města na rok 2012 vznesl zastupitel a poslanec Stanislav Huml (ČSSD) požadavek, aby byly veškeré smlouvy s touto firmou podrobeny nezávislému auditu, protože částky určené této firmě byly ohromující. Tehdy to koalice všemi dvanácti hlasy zamítla.

Smlouvy s touto firmou jsou však velice neprůhledné, podivné a mnohdy uváděná data neodpovídají skutečnosti. Například město hradí velké paušály za zimní údržbu a pohotovosti, a to i v zimním období chudém na sníh, jako tomu bylo v minulém roce, kdy sníh bylo nutné odklidit pouze jednou. Zato rok předtím, když se přihodily sněhové kalamity, muselo město za odstraňování sněhu ze silnic navíc k paušálu uhradit několik milionů.

Stejně podivné je plánování čištění ulic, firma, aby si vydělala, provádí například strojové čištění ulic i v dešti, kdy je to naprosto zbytečné, občané si tohoto jevu všimnuli mnohokrát.

Platíme za tuhle zbytečnost všichni. A další záležitosti. V městě přibylo několik nově postavených sídel a v seznamu ulic, konkrétně v jejich kilometráži, se objevilo, že navýšení činí 24 kilometry oproti minulosti.

Nevím, kde se tolik kilometrů vzalo.

A další záležitosti. Tato firma smluvně zabezpečuje i svoz popelnic. Vzhledem ke vzniku dalších odběrných míst se však v dodatcích objevilo více než tisícové navýšení množství popelnic. Kde by se jich tolik vzalo?

Už léta se ve městě traduje, že firma AVE z nás má zlatý důl, jehož výtěžky snad převyšují i bájné naleziště zlata na Aljašce. Tvrdí se dokonce, že se na úhradě za služby kdosi přiživuje, ale fakta a skutečnost se zjistit nedají. Proto se koalice tolik bránila provedení auditu.

Stejně tak není zřejmé, jak město kontroluje skutečný počet zimních výjezdů, přitom za každý z uvedeného výjezdu platíme téměř šest tisíc.

Opravdu by to chtělo podrobit veškeré smlouvy a celou spoustu dodatků, ale i finančních toků opravdu nezávislým a naprosto objektivním auditem. Jenomže koalice má v zastupitelstvu většinu, a tak se pod prsty této firmy podíváme asi až po volbách v roce 2014, kdy snad lidé budou volit kvalitnější zastupitele. Do té doby nemá opozice prostě šanci.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.