Město očima nezávislého člověka

Bude se opravovat další část fasády zámku

15.07.2012 14:14

Místostarosta Jiří Nekvasil předložil radě města návrh na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Obnova vnější fasády východního křídla hlavní budovy zámku v Brandýse II. etapa, 2. část.

Město obeslalo pět firem, a to: Gema Art a.s. z Prahy 1, která nabídla cenu 2.890.795,89 Kč bez DPH, firmu RE spol. s.r.o. z Prahy 2, ta nakonec nabídku vůbec neposlala, dále firmu Akant Art v.o.s. z Prahy 9 s nabízenou cenou 2.535.772,52 Kč a dále firmu VAS v.o.s. z Prahy 5 s nabídkou 2.497.638 Kč bez DPH a nakonec firmu Avers spol. s.r.o. z Prahy 4, která nabídla cenu 2.621.313 Kč bez DPH.

Hodnotící komise ve složení: O.Přenosil, J. Hárovník, M.Mareš, V.Krátký a F.Pecka vyhodnotila jako nejlepší nabídku firmy Akant Art v.o.s. z Prahy 9 s cenou 2.535.772,52 bez DPH a doporučila radě města vybrat právě tuto firmu.

Rada města doporučení hodnotící komise akceptovala a uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi předložit starostovi města Smlouvu o dílo s touto firmou. Nejzazší termín předložení smlouvy byl stanoven na den 18.7.2012. Práce na další obnově fasádu zámku by měly začít v měsíci srpnu a měly by probíhat až do října letošního roku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.