Město očima nezávislého člověka

Bude se pronajímat autobusové nádraží

23.02.2013 11:46

Místostarosta Nekvasil seznámil radu města s tím, že v souvislosti s výstavbou nového autobusového terminálu ve Staré Boleslavi by se měl zveřejnit záměr na pronájem nebytových ploch, které v nové budově vznikly.

Celkový výměr nebytových prostor činí 92,41 m2 a jsou rozčleněny takto. Přízemí: čekárna o výměře 20,94 m2, výdejna jízdenek o výměře 18,31 m2, sociální zařízení o výměře 3,06 m2, chodba schodiště o výměře 9,48 m2, úklidová komora o výměře 1,76 m2 a sklad pod schody o výměře 2,45 m2.

V prvním patře se jedná o tyto prostory: denní místnost řidičů o výměře 15,08 m2, sociální zařízení o výměře 5,60 m2 a chodbu schodiště o výměře 15,73 m2.

Předmětem pronájmu bude dále venkovní plocha před autobusovým terminálem o celkové výměře 1.646 m2. jedná se o plochu zeleně, pojezdovou a odstavnou plochu, chodník podél budovy včetně nástupiště č. 1 a dále se jedná o plochu nástupišť č. 2 a 3 včetně zastávkových přístřešků.

Údržbu zeleně a úklid venkovních prostor bude provádět město na své náklady. Rada města tento záměr schválila a dne 18.2.2013 jej zveřejnila.

Zároveň se však rada města rozhodla, že zveřejní zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Provozovatel veřejného WC v přízemí budovy autobusového nádraží“. Záměr města je, že na veřejném WC o výměře 24,6 m2 bude trvale přítomna obsluha a bude zajišťovat jeho úklid.

Rada města stanovila i otevírací dobu veřejného WC. V pracovních dnech bude WC otevřeno od 6 do 18 hodin, o sobotách od 7 do 16 hodin a o nedělích a svátcích od 8 do 16 hodin.

Rada města uvedla, že vzhledem k tomu, že se jedná o zajištění nové služby, se kterou město dosud nemá žádnou zkušenost, byla navržena platnost zakázky pouze na jeden rok. Po tomto zkušebním období by mělo proběhnout nové výběrové řízení s delší dobou platnosti.

Rada města obešle výzvou k podání nabídek firmy ze seznamu, který je nedílnou, avšak neveřejnou, součástí zápisu z jednání rady města. Znamená to, že kromě firem uvedených v seznamech rady města, se žádná jiná firma výběrového řízení nemůže zúčastnit, což znamená, a to dlouhodobě, že město popírá volnou podnikatelskou soutěž.

Nabídky na provozovatel veřejného WC bude hodnotit komise ve složení: J. Nekvasil,

P. Havlíček a V. Fišerová. Rada města jmenovala i náhradníky, a to O. Přenosila a M. Mareše.

Zasedání hodnotící komise bylo stanoveno na den 5. března, kdy se ve 13 hodin budou otevírat došlé obálky s nabídkami firem z radničního seznamu. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.