Město očima nezávislého člověka

Bude se rekonstruovat zdymadlo

11.03.2014 11:59

Ředitelství vodních cest ČR se rozhodlo kompletně zrekonstruovat plavební komoru mezi Brandýsem a Boleslaví. Informace o této nákladné rekonstrukci se objevily ve věstníku veřejných zakázek.

Jedná se o kompletní rekonstrukci, spíše však výstavbu nového dna plavební komory, výstavba nové ochranné jímky, budou se opravovat zdi zdymadla, budovat nové venkovní osvětlení. Opraví a zmodernizuje se velín a bude instalováno nové a moderní zařízení k různým monitoringům a měření.

Součástí rekonstrukce bude modernizace ovládání vrat, opraví se i ony, nainstaluje se automatizace řízení plavební komory a bude vyměněna veškerá elektroinstalace u všech technických zařízení komory. Moderního zařízení se dočkají i ovládací prvky, automatické měření výšky hladiny a celkový monitoring vodní cesty.

Dotaci na tuto stavbu by měla poskytnout nejen EU, ale i státní rozpočet ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celá akce by měla stát 135.200.000 Kč bez DH. Kompletní rekonstrukce by měla probíhat v období od 1. 6. 2014 do 31. 12. 2015, a to v současné době, kdy se lodní doprava prakticky minimalizovala. Pamětníci si jistě pamatují, kolik lodí denně vozilo uhlí do Chvaletic, to skončilo a nyní se uhlí vozí po železnici, ale nejvíce kamiony.

Stavba se zákonitě dotkne i občanů města, neboť příjezdová komunikace je pouze jedna, a to buď směrem od Brandýsa, kdy by kamiony vozící materiál jezdily přes střed města a po novém mostě přes Labe nebo směrem od Boleslavi, kde by otřesy těžkých kamionů trpěl jak kostel Nanebevzetí Panny Marie, tak kostel svatého Václava a v neposlední řadě historická městská brána. Zároveň se rekonstrukce zdymadla dotkne i samotného chráněného krajinného prvku Hluchov, kudy budou muset kamiony též projíždět.

A to můžeme být rádi, že Sasko odmítlo před časem narovnat meandrující Labe, protékající rozsáhlými lužními lesy před Drážďanami, kvůli obavám, že by velká povodeň toto historické město doslova spláchla, pokud by se nevylila právě do meandrových prostor. Jinak by se totiž stavěla v Hluchově, ale nejen tam, ale všude, kde jsou stávající zdymadla, další ohromná plavební komora, kterou by mohly proplouvat říčněnámořní lodi, které se do těch stávajících komor nevejdou. I to byl totiž plán správy Labe. Někde dokonce Správa povodí Labe již vykoupila pozemky v okolí komor, jako tomu je například v Čelákovicích. Ještě, že Sasové měli rozum, ale i tak plán na výstavbu ohromných zdymadel ještě nebyl dán k ledu, ale stále ještě žije. U nás by to znamenalo, že by za oběť lodní dopravě padla polovina Hluchova.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.