Město očima nezávislého člověka

Bude se stavět jedna třída mateřinky

24.04.2013 10:34

V roce 2012 proběhlo jednání mezi vedením ZŠ Palachova v Brandýse a vedením města o záměru vybudovat a zprovoznit jednu třídu mateřské školky v objektu školy. Tuto nabídku město velice přivítalo, neboť alespoň částečně řeší nedostatek míst pro děti v předškolním věku ve městě.

Město při tomto jednání přislíbilo ze svého rozpočtu zajistit a uhradit úpravu prostor pro vznik jedné třídy mateřské školky a příslušnou částku zařadilo do rozpočtu města pro rok 2013, který zastupitelstvo schválilo.

Vedení školy nechalo zpracovat projekt a v rámci příprav pro stavební práce provedlo vlastními silami část přípravných prací. Na vlastní stavební práce vypsala rada města, společně se školou, poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na základě projektu a oslovilo z neveřejného seznamu čtyři firmy.

Z došlých cenových nabídek firem byla jako nejvýhodnější hodnotící komisí určena firma Josef Würz ze Skorkova s nabídnutou cenou 382.716 Kč včetně 21 % DPH. Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města, aby s touto firmou byla podepsána Smlouva o dílo a rada města návrh akceptovala a uložila vedoucímu OÚRPP Havlíčkovi předložit starostovi města smlouvu k podpisu nejpozději do dne 19.3.2013.

Při hlasování o této smlouvě došlo v radě města k málokdy viděnému jevu, a to k tomu, že se jeden ze sedmi radních hlasování zdržel. Zápis samozřejmě neuvádí, který z radních to byl, není totiž u nás ve městě zvykem, aby bylo zveřejňováno hlasování v radě města po jménech tak, aby občané viděli, jak který radní hlasuje. V naprosté většině, a dokonce lze říci, že v drtivé většině, hlasují všichni radní jednomyslně. Zda onen radní, který se hlasování zdržel, nebyl přesvědčen o správnosti výběru či kvůli tomu, že se bude jeho firma na práci podílet, jsme se ze zápisu nedozvěděli.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.