Město očima nezávislého člověka

Bude se stavět nový výjezd od školy Na Výsluní

28.10.2012 11:30

Stávající výjezd z parkoviště u školy Na Výsluní do ulice Kostelecké není vhodný a vznikají zde konfliktní situace. Proto Odbor územního rozvoje a památkové péče navrhl radě města, aby vypsala poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na akci „Výjezd z parkoviště na ulici Kosteleckou u školy Na Výsluní.

V rámci této akce bude vybudován nový chodník, který zajistí propojení se stávajícími chodníky v Kostelecké ulici, přičemž nástup na chodník bude řešen bezbariérově. Celá akce obsahuje výstavbu 48 metrů nového chodníku a jedenáctimetrového nového jednosměrného výjezdu z parkoviště u školy.

OÚRPP doporučil radě města obeslat čtyři firmy k podání nabídek, opět z utajovaného radničního seznamu firem. Tento seznam firem, píše se v zápisu, je nedílnou, nicméně neveřejnou, součástí zápisu.

Nabídky utajených firem bude posuzovat vybraná trojice komisařů ve složení, starosta O. Přenosil, vedoucí OÚRPP P. Havlíček aj. Polák.

Pozorný čtenář si jistě všímá, že jména hodnotících komisí na všechny zakázky malého rozsahu se neustále opakují. Jsou jména, která se objevují s železnou pravidelností u všech těchto zakázek. A jelikož čtyři firmy navrhl sám Odbor územního rozvoje a památkové péče, jeho vedoucí bude sám spolurozhodovat o výběru firmy.

Obálky s nabídkami se budou otevírat dne 29.10. 2012 ve 13 hodin. Předpokládaná cena zakázky činí 450.000 Kč bez 20 % DPH.

Jak vyplývá ze všech zápisů z jednání rady města, do hodnotících komisí jsou vždy jmenováni radniční úředníci a tu a tam některý ze statutárních zástupců města. Až na velmi malé výjimky, potvrzující pravidlo, byl do hodnotící komise například jmenován v jednom případě koaliční zastupitel Miroslav Písačka. Jiný ze zastupitelů, natož pak ze skutečné opozice, do hodnotící komise nebyl jmenován ani v jediném případě.

Nevypovídá tato skutečnost dostatečně o systému fungování radnice vzhledem k zastupitelstvu? Nevypovídá téměř nulová informovanost o seznamech firem, které jsou neustále obesílány na různé zakázky, o neochotě informovat seriózně širokou veřejnost?

Jsou města, a opakuji to již po několikáté, které jsou ke svým občanům naprosto otevřené a informují veřejnost pomocí svých webových stránek naprosto o všem. Kdy se toho dočkáme i u nás? Odpovím na tuto otázku sám za sebe. Až tehdy, kdy se vedení města bude skládat ze skutečných demokratů. Šance tady je, ale až po volbách za dva roky, bohužel.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.