Město očima nezávislého člověka

Bude se vybírat nový správce bytů

06.03.2013 11:04

Dosavadnímu správci bytového a nebytového městského fondu, firmě TOMMI Holding zřejmě vypršela doba trvání smlouvy, byť se o tomto faktu v zápisu z jednání rady města nepíše. Vyplývá to z faktu, že se rada města rozhodla vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu právě na Správce bytového a nebytového fondu města.

Podobně, jako již v mnoha případech v minulých letech, vybrala rada města firmu S.I.K.s.r.o., tedy Jana Hárovníka, který výběrová řízení pro město zajišťuje s pravidelnou jistotou. Cena za provedení výběrového řízení byla  stanovena na částku 35.000 Kč bez DPH.

S firmou byla podepsána mandátní smlouva již dne 26.11.2012 a nyní rada města stanovila podmínky výběrového řízení. Podle nich se veřejná soutěž vypisuje na dobu určitou s dobou trvání smlouvy osmi let, přičemž doba výpovědi byla stanovena na 1 rok. Vítězná firma musí stanovit jednotkovou cenu za správu bytové i nebytové jednotky, přičemž cena bude moci být valorizována pouze, když inflace překročí 2 %. Dále bylo stanoveno, že běžné opravy jak bytového, tak i nebytového fondu budou plně v kompetenci správce, který je bude moci provádět bez souhlasu rady města, ale pouze do výše 50.000 Kč bez DPH.

Rada města obeslala firmy ze svého neveřejného seznamu firem a zároveň jmenovala hodnotící komisi. Budou v ní: Jiří Nekvasil, Veronika Fišerová, Jitka Jindrová, Jaroslav Katuš a Jiří Kolář. Rada jmenovala i náhradníky této komise, jsou jimi: Ondřej Přenosil, Hana Procházková, Helena Piskáčková, Pavel Havlíček a Petra Karbanová. Hodnotící komise zasedne a otevře obálky dne 13.3. ve 13 hodin.

S největší pravděpodobností tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na správce fondu opět vyhraje stávající správce, firma TOMMI Holding. Tato firma spravuje bytový fond města po celá léta  a z hlediska rady města proti její činnosti nebyly námitky.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.