Město očima nezávislého člověka

Bude se zpracovávat digitální povodňový plán

10.12.2012 11:14

Vedoucí oddělení bezpečnostního a krizového řízení Ladislav Gürtler předložil radě města návrh na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu k podání cenových nabídek na „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města.“

Zároveň předložil radě města seznam firem, které by měly být obeslány, ale který je opět občanům utajen, snad proto, aby se do soutěže nemohl přihlásit nikdo jiný nežli vyvolené firmy. Došlé nabídky bude hodnotit komise ve složení Ondřej Přenosil, Jan Hárovník (ten se objevuje snad všude a vždy), Vladimír Pavlík, Jaroslav Moucha a Ladislav Gürtler.

Termín, do kterého oslovené firmy mají posílat cenové nabídky byl stanoven na 19. prosinec 2012 do 12.00 hodin. Která firma a za kolik v této soutěží zvítězí, zveřejním okamžitě, jakmile budou známy výsledky. Rada města s tímto návrhem souhlasila a soutěž vybrané firmy obeslala.

Rada města však zároveň rozhodla, že se bude konat další veřejná zakázka v této oblasti. A to, že veřejně oznámí zahájení zadávacího řízení v systému ISVZUS (opět nevím, co tato zkratka znamená a nechápu, proč se v zápisech namísto zkratek nevypisují oficiální názvy tak, aby jim občan mohl rozumět). Tato zakázka bude určena neurčitému okruhu dodavatelů na dodávku bezdrátového místního informačního a výstražného systému.

V tomto případě se jedná o klasickou veřejnou soutěž, která byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek, a to dnem 30.11.2012. Konec lhůty na podání nabídek v této otevřené veřejné soutěži byl stanoven na datum 5.2.2013.

Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřenou veřejnou zakázku zveřejněnou ve Věstníku, lze s určitostí předpokládat, že cena přesáhne rozsah veřejné zakázky malého rozsahu, takže bude zřejmě pořádně vysoká. Přitom před několika lety město investovalo ohromné peníze do tak zvaných bezdrátových amplionových hnízd tak, aby veřejná hlášení či varování byla slyšitelná po celém městě. Zatím se tato hnízda využívají každou první středu v měsíci v pravé poledne, kdy probíhá zkouška sirén.

Domnívám se, ale mohu se samozřejmě mýlit, že varovný systém, třeba při povodních, by měl využívat tyto ampliony a doufám, že se nebude budovat další síť veřejného vysílání města za miliony. Takže se necháme překvapit, co z této zakázky vzejde.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.