Město očima nezávislého člověka

Bude tam silnice, dům se nepostaví

12.09.2013 11:48

Občan z Brandýsa, redakce má jméno k dispozici, požádal odbor majetku města o prodej části pozemku ppč. 720/20 o výměře 152 m2 v kú Brandýs nad Labem, který je v majetku města. Tento pozemek, respektive jeho část, sousedí s pozemkem ppč. 720/10, který je v majetku žadatele a dalšího občana z města.

Žadatel uvedl, že z logiky stavu by rád část pozemku od města odkoupil, pozemky sjednotil a chtěl by na nich postavit rodinný  dům. Bez odkoupení oněch 152 m2 by to možné nebylo.

K této žádosti se vyjádřily jednotlivé odbory radnice, právník města i místostarosta Nekvasil a ti prodej části pozemku radě města nedoporučují. Uvádějí, že dle současného, ale i budoucího územního plánu se právě na tomto pozemku plánuje komunikační napojení s ulicí Za Humny. Rada města proto doporučí zastupitelstvu na příštím veřejném zasedání, neboť o nakládání s majetkem musí rozhodovat pouze zastupitelstvo, a to ještě hlasováním po jménech, aby prodej pozemku neschválilo. A tak zřejmě rodinný dům stát v těchto místech nebude.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.